• Những điểm mới của bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về các tội phạm ma túyNhững điểm mới của bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về các tội phạm ma túy

  Về việc xác định hàm lượng chất ma túy, tiền chất để làm căn cứ định tội, định khung BLHS năm 2015 đã có những sửa đổi, bổ sung đáng lưu ý về định lượng, đơn vị tính cũng như hình phạt. Theo hướng quy định cụ thể, rõ ràng mức tối thiểu đến mức tối đa định lượng các chất ma túy để truy cứu trách nhiệm hình sự trong từng điều luật, đó là c...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 88 | Lượt tải: 0

 • Những điểm mới, sửa đổi, bổ sung trong chương các tội xâm phạm hoạt động tư pháp của bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)Những điểm mới, sửa đổi, bổ sung trong chương các tội xâm phạm hoạt động tư pháp của bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

  “1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: d) Thực hiện việc bắt, giữ, giam người không có lệnh, quyết định theo quy định của luật hoặc tuy có lệnh, quyết định nhưng chưa có hiệu lực thi hành; đ) Không ra lệnh, quyết định gia hạn tạm giữ, tạm giam hoặc thay đổi,...

  pdf12 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0

 • Đánh giá thực trạng quản lý quỹ đất công ích trên địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng quản lý quỹ đất công ích trên địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

  3.4.2. xử lý nghiêm hãnh vi lấn, chiếm, sử dụng đất sai mục dich, chuyên nhượng đất cõng ích trái phép Đối với các thừa dất công ich dâ bị lấn, chiếm thi cơ quan nhã nước có thẩm quyền kiên quyết thu hồi và xứ phạt hãnh chinh theo quy dịnh của pháp luật. Những thừa dất dã cho thuê nhưng sứ dụng sai mục dich. UBND cấp xã yêu cầu dõì tượng thuê dà‘t...

  pdf11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Quyền lập hội trong luật quốc tế và pháp luật một số nướcQuyền lập hội trong luật quốc tế và pháp luật một số nước

  Quản lý hoạt động của hội Dự thảo quy định các vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về hoạt động của hội tại Điều 39 và Điều 40 là quá cồng kềnh, phức tạp. Theo đó, Bộ Nội vụ và bộ chủ quản đều có quyền quản lý hoạt động của hội theo hướng, hội hoạt động trong lĩnh vực nào thì bộ chủ quản trong lĩnh vực đó cũng có thẩm quyền quản lý hội bằ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • Vật quyền đối với tàu biển theo pháp luật Việt NamVật quyền đối với tàu biển theo pháp luật Việt Nam

  Kết luận Qua việc phân tích vật quyền đối với tàu biển được quy định trong BLHHVN năm 2015 với tư cách là luật chuyên ngành để chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt với vật quyền được quy định trong BLDS năm 2015 với tư cách là luật chung đã góp phần làm giàu thêm, sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận và pháp lý về vật quyền liên quan tới t...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu hỏi - đáp Luật an ninh mạngTài liệu hỏi - đáp Luật an ninh mạng

  24. Luật An ninh mạng có cấm những doanh nghiệp như Facebook, Google hoạt động tại Việt Nam không? TRẢ LỜI: KHÔNG! Luật An ninh mạng chỉ nghiêm cấm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật đã được Bộ luật Hình sự, Luật Dân sự và các luật khác của Việt Nam quy định, cụ thể: (1) Các hành vi chống nhà nước CHXHCN Việt Nam như thông tin kích độn...

  pdf13 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0

 • Suy đoán vô tội - Nhận thức và quy định trong hiến pháp của quốc giaSuy đoán vô tội - Nhận thức và quy định trong hiến pháp của quốc gia

  Kết luận Suy đoán vô tội là một vấn đề phức tạp thể hiện sự tiến triển nhận thức của con người trong mối quan hệ quan trọng mật thiết không thể tách rời giữa nhà nước, một thiết chế xã hội được mọi người dân thành lập ra với mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình với người dân, khi quyền của họ có nguy cơ trong sự vi phạm ở trạn...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0

 • Sổ tay Tìm hiểu các quy định pháp luật về đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáoSổ tay Tìm hiểu các quy định pháp luật về đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo

  91. Các hộ dân ở xã X, huyện Y gửi đơn tới lên lãnh đạo huyện tố cáo Chủ tịch và một số cán bộ xã lập danh sách khống để rút tiền đền bù giải phóng mặt bằng công trình giao thông. Do không nhận được trả lời về việc giải quyết tố cáo, đại diện các hộ dân đã trực tiếp đến Ủy ban nhân dân huyện hỏi nhiều lần thì lần nào cán bộ tiếp dân cũng trả lời rằ...

  doc56 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0

 • Sổ tay Kiến thức về pháp luật lao độngSổ tay Kiến thức về pháp luật lao động

  • Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/1/2014 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm • Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam • Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 08 n...

  pdf56 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • Tư tưởng nhân đạo sâu sắc - Giá trị cốt lõi của bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)Tư tưởng nhân đạo sâu sắc - Giá trị cốt lõi của bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

  Thứ nhất, hệ thống hình phạt, trong đó các hình phạt chính được sắp xếp theo một trật tự nhất định từ hình phạt nhẹ đến hình phạt nặng, từ hình phạt ít nghiêm khắc đến hình phạt nghiêm khắc nhất9 , mặt khác trong các hình phạt khác nhau có nhiều hình phạt không tước tự do, điều đó thể hiện được tinh thần trong đường lối xử lý của nhà nước t...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0