• Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự trong bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự trong bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

  Đặc biệt, quy định về loại trừ trách nhiệm hình sự trong khi thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên không được áp dụng đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 421 (Tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược), Khoản 2 Điều 422 (Tội chống loài người) và Khoản 2 Điều 423 (Tội phạm chiến tranh) chương XXVI (Các tội...

  pdf12 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 199 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng không tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp - Nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí MinhThực trạng không tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp - Nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh

  Kết quả nghiên cứu về các vi phạm không tuân thủ thuế TNDN Các thành viên trong nhóm thảo luận và các tình huống nghiên cứu thảo luận tay đôi đều cho thấy tồn tại 3 nhóm hành vi chính về không tuân thủ thuế TNDN làm giảm số thuế TNDN phải nộp theo quy định của Luật thuế TNDN Việt Nam: - Nhóm hành vi liên quan đến doanh thu tính thuế TNDN. ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 166 | Lượt tải: 0

 • Thực tiễn xét xử lưu động tại Việt Nam: Dưới góc nhìn xã hội học pháp luậtThực tiễn xét xử lưu động tại Việt Nam: Dưới góc nhìn xã hội học pháp luật

  KẾT LUẬN VÀ SUY NGẪM DƯỚI GÓC NHÌN XÃ HỘI HỌC PHÁP LUẬT Từ thực tiễn khách quan cho thấy không chỉ riêng Việt Nam, mà hệ thống xét xử của nhiều nước trên thế giới cũng không tránh khỏi những hạn chế bất cập khi tổ chức các phiên tòa nói chung và các phiên tòa XXLĐ nói riêng, hầu như mỗi hình thức xét xử đều có những hạn chế bất cập nhất định...

  pdf10 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 213 | Lượt tải: 0

 • Luật lao động quốc tế trong hội nhập quốc tếLuật lao động quốc tế trong hội nhập quốc tế

  Kết luận Luật lao động quốc tế có vai trò đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hội nhập quốc tế khu vực và toàn cầu, trực tiếp (hoặc gián tiếp) điều chỉnh và bảo vệ các quyền và lợi ích của con người nói chung, quyền lao động và an sinh xã hội của người lao động nói riêng. Nguồn của luật lao động quốc tế có các đặc điểm riêng, có tính chất đối tác x...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 222 | Lượt tải: 0

 • Khía cạnh pháp lý trong bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng khoản phải thu hình thành trong tương lai tại Nhật Bản và một số đề xuất cho Việt NamKhía cạnh pháp lý trong bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng khoản phải thu hình thành trong tương lai tại Nhật Bản và một số đề xuất cho Việt Nam

  TÓM TẮT Sử dụng tài sản bảo đảm là các khoản phải thu hình thành trong tương lai mang lại nhiều ý nghĩa về mặt kinh tế. Một mặt, hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân có thể tiếp cận nguồn vốn một cách dễ dàng bằng những tài sản lưu động hình thành trong tương lai, mặt khác, khuyến khích hoạt động cho vay bằng cách giảm rủi ro nhờ vào tài sản bảo ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 0

 • Những điểm mới về các biện pháp tha, miễn trong bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)Những điểm mới về các biện pháp tha, miễn trong bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

  Đối với người dưới 18 tuổi phạm tội Nhà nước ta luôn có những chính sách nhân đạo, khoan hồng trong phương hướng xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, luôn xác định chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội chứ không nhằm mục đích trừng trị. Những ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 172 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thẩm quyền tố tụng dân sựBài giảng Thẩm quyền tố tụng dân sự

  Điều 39. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ 1. Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau: a) Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, ki...

  pptx35 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 181 | Lượt tải: 0

 • Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôiQuy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi

  Điều 51. Bãi bỏ các quy định về nuôi con nuôi tại các Nghị định liên quan 1. Bãi bỏ chương IV “Nuôi con nuôi” từ Điều 35 đến Điều 64, Điều 71 và những quy định liên quan khác về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hô...

  pdf25 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0

 • Huấn luyện An toàn - Vệ sinh lao động - Nguyễn Văn LộcHuấn luyện An toàn - Vệ sinh lao động - Nguyễn Văn Lộc

  Điều 7. Hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động 1. Nhận biết các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; 2. Áp dụng các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; 3. Phát hiện và báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm về nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất ...

  ppt139 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 162 | Lượt tải: 0

 • Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cươngTổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

  sử dụng lao dộng về điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lọ'i và nghĩa vụ cùa hai hên trong quan hệ lao động. • Báng văn bản • Bằng miệng • Cà a và h đều đúng • Cá a và b đều sai Câu 39: Đổi tượng điều chinh của luật dãn sự là: • Các quan hệ vật chất • Các quan hệ tài sản • Các quan hệ nhân thản phi tài sân • Cà câu h và c Câu 40...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 0