• Pháp luật về chế độ công vụ theo vị trí việc làm - Một số vấn đề lý luận và thực tiễnPháp luật về chế độ công vụ theo vị trí việc làm - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  Tạo ra môi trường làm việc và cơ hội thăng tiến của công chức theo VTVL: Môi trường làm việc và cơ hội thăng tiến cũng là điều rất quan trọng đối với công chức theo VTVL. Môi trường làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước phải là nơi đáng sống của công chức - được lựa chọn từ những người có tài năng và tâm huyết, muốn cống hiến hết m...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Hoàn thiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và tập sự của công chứcHoàn thiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và tập sự của công chức

  Hai là, nhằm đảm bảo sự phù hợp với các biện pháp xử lý hành chính trong Luật Xử lý VPHC năm 2012, điểm c khoản 2 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 cần được sửa đổi như sau: “Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức: a) Không cư trú tại Việt Nam; b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; c) Đang bị truy cứu tr...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Hoàn thiện các quy định của pháp luật về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của bộ đội biên phòngHoàn thiện các quy định của pháp luật về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của bộ đội biên phòng

  Thứ ba, bỏ quy định “không vượt quá giá trị tang vật, phương tiện bị tịch thu” khi áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện VPHC thuộc thẩm quyền của Chỉ huy trưởng BĐBP cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Hải đoàn biên phòng trực thuộc BộTư lệnh BĐBP22, bởi đây là quy định trái Luật. Bên cạnh đó, xuất phát từ thực tiễn thực hiện thẩm ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Hợp đồng thương mại điện tử: Thực trạng và hướng hoàn thiệnHợp đồng thương mại điện tử: Thực trạng và hướng hoàn thiện

  Ba là, xây dựng thiết chế công chứng hợp đồng TMĐT Nhu cầu công chứng điện tử của công dân là hoàn toàn chính đáng và hợp pháp. Tuy nhiên, cơ sở pháp lý để thực hiện công chứng điện tử lại chưa được ghi nhận. Ở nước ta hiện nay, chủ trương hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các ban ngà...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bảo đảm quyền con người, quyền công dân qua các quy định về nguyên tắc giải quyết vụ án dân sựBảo đảm quyền con người, quyền công dân qua các quy định về nguyên tắc giải quyết vụ án dân sự

  Thứ tư, về quy định của Điều 13 Bộ luật TTDS năm 2015: Khoản 5 Điều 13 quy định về trách nhiệm bồi thường của cơ quan tiến hành tố tụng đang trực tiếp quản lý người tiến hành tố tụng có hành vi trái pháp luật nhằm khắc phục nhanh nhất thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người tiến hành tố tụng gây ra. Quy định này không đề cập đến trách ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Nguồn gốc về tư tưởng dân chủ đại diệnNguồn gốc về tư tưởng dân chủ đại diện

  Ở Hoa Kỳ, dân chủ đại diện được coi là một truyền thống từ thời lập quốc23. Vì vậy, điều dễ hiểu là các nhà tư tưởng và cách mạng ở đây đã ra sức bảo vệ cho nền dân chủ đại diện như thế nào. James Madison (1751-1836), người được coi là cha đẻ của Hiến pháp Hoa Kỳ đã khẳng định: “Hiệu quả của một nền dân chủ đại diện là tinh chỉnh và mở rộng...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Việc tổ chức thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh của hội đồng dân tộc, các ủy ban của quốc hộiViệc tổ chức thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh của hội đồng dân tộc, các ủy ban của quốc hội

  Việc thể hiện được chính kiến của tập thể HĐDT hoặc Ủy ban trong báo cáo thẩm tra là rất quan trọng và cần thiết; tuy nhiên, không phải bao giờ nó cũng được thực hiện một cách đầy đủ. Sở dĩ có tình trạng này là do cách thức tổ chức thẩm tra dự án luật, pháp lệnh của HĐDT, các Ủy ban như đã nêu trên không bảo đảm được đông đủ thành viên tham...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Hoàn thiện điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu dược phẩmHoàn thiện điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu dược phẩm

  Đề xuất kiến nghị Căn cứ vào những yêu cầu về điều kiện có hiệu lực của nhãn hiệu dược phẩm, cần sửa đổi quy định của Luật SHTT về thời hạn sử dụng nhãn hiệu theo hướng rút ngắn hơn để đảm bảo tính hiệu quả của nhãn hiệu như là một dấu hiệu gắn lên hàng hoá, dịch vụ của sản phẩm, theo đó: - Sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 95 Luật SHTT theo hướ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Quyền tự do học thuật trong giáo dục Đại họcQuyền tự do học thuật trong giáo dục Đại học

  Tiếp theo, Nhà nước cần xây dựng khung pháp lý tốt cho tự chủ đại học và tự do học thuật. Việc xây dựng riêng một Luật về giáo dục đại học là phù hợp với xu thế của nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, xét riêng về các giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập cũng thấy những điểm đặc thù. Họ là viên chức, công chức nên pháp luật điề...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Thực hiện giám sát xã hội đối với tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất giải pháp cho Việt NamThực hiện giám sát xã hội đối với tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất giải pháp cho Việt Nam

  Thực tế các năm qua cho thấy từ vai trò giám sát xã hội nói chung và giám sát tài sản thu nhập của cán bộ, công chức nói riêng, báo chí, phương tiện truyền thông đã góp phần đưa ra trước ánh sáng công lý nhiều vụ việc tiêu cực, thu hút sự chú ý và nhận được sự đồng tình của dư luận. Trong thời gian tới, để phát huy vai trò giám sát của báo c...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0