• Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về lao động cưỡng bứcHoàn thiện pháp luật Việt Nam về lao động cưỡng bức

  (Bản scan) Nguyên tắc này lần đầu được ghi nhận tại Công ước Rome số 80/934/ECC về luật áp dụng với các nghĩa vụ họp đòng ngày 19/6/1980 (Công ước Rome 1980) được thay the bời Quy định Rome 1 của Hội đồng châu Âu năm 2008 về luật áp dụng đôi với nghĩa vụ hợp đồng. Khoản 4, Điều 4 Quy định Rome 1 năm 2008 quy định: “Trường hợp pháp luật không thê ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 254 | Lượt tải: 0

 • Xác định luật áp dụng đối với hợp đồng thương mjai quốc tế trong giải quyết tranh chấp tại trọng tài thương mạiXác định luật áp dụng đối với hợp đồng thương mjai quốc tế trong giải quyết tranh chấp tại trọng tài thương mại

  (Bản scan) Nguyên tắc này lần đầu được ghi nhận tại Công ước Rome số 80/934/ECC về luật áp dụng với các nghĩa vụ họp đòng ngày 19/6/1980 (Công ước Rome 1980) được thay the bời Quy định Rome 1 của Hội đồng châu Âu năm 2008 về luật áp dụng đôi với nghĩa vụ hợp đồng. Khoản 4, Điều 4 Quy định Rome 1 năm 2008 quy định: “Trường hợp pháp luật không thê ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 0

 • Xác định cha mẹ con và quyền nhân thân trong trường hợp sinh con bằng hỗ trợ sinh sản theo pháp luật Việt NamXác định cha mẹ con và quyền nhân thân trong trường hợp sinh con bằng hỗ trợ sinh sản theo pháp luật Việt Nam

  (Bản scan) Một là, các trung tâm y té có khả năng tiến hành hồ trợ sinh con bằng kỹ thuật khi tiến hành xây dựng ngân hàng tinh trùng cần chia làm hai nhóm đối tượng: nhóm người hiến tặng nham mục đích duy trì tinh trùng của mình trong trường hợp phòng ngừa tình huống không may xáy ra đối VỚI minh và cam kết người vợ được sứ dụng tinh trùng cua ch...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 279 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Vị trí, vai trò của các chức danh tư pháp trong hoạt động bảo vệ pháp luậtBài giảng Vị trí, vai trò của các chức danh tư pháp trong hoạt động bảo vệ pháp luật

  YÊU CẦU ĐẶT RA NHẰM XÂY DỰNG, HOÀN THIỆT HỆ TIÊU CHUẨN CDTP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (TIẾP) - Chuẩn hoá đào tạo và bổ nhiệm các chức danh tư pháp; xây dựng chương trình giáo trình đào tạo, bảo đảm các học viên khi tốt nghiệp phải có quan điểm chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và nắm vững kiến thức pháp luật. - Chuẩn hoá đào tạo và...

  pdf12 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 242 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Hướng dẫn soạn thảo đơn sáng chế của WIPOTài liệu Hướng dẫn soạn thảo đơn sáng chế của WIPO

  Ngày ưu tiên – Ngày ưu tiên của một đơn sáng chế là ngày nộp đơn sớm nhất của đơn đó. Đối với một đơn gốc, ngày ưu tiên sẽ là ngày nộp đơn của đơn đó. Đối với đơn tiếp theo được nộp sau đơn gốc thì ngày ưu tiên là ngày nộp đơn của đơn gốc. Xem thêm Công ước Paris. Xem mục II(C)(5), III(A)(Giới thiệu), III(B)(1)-(3), IV và IX(E). Theo đuổi đơn – ...

  pdf82 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 228 | Lượt tải: 0

 • Sổ tay Theo dõi việc xét xử trong tố tụng hình sựSổ tay Theo dõi việc xét xử trong tố tụng hình sự

  Vi phạm các luật lệ và tiêu chuẩn quốc tế về xét xử công bằng và pháp trình chính đáng có thể xảy ra rất nhiều và đa dạng. Một số vi phạm có thể ảnh hưởng tới toàn bộ tiến trình xét xử, trong khi một số khác chỉ ảnh hưởng một số khía cạnh hoặc giai đoạn trong tiến trình tố tụng. Do đó, cơ chế sửa sai và hình thức bồi thường có thể khác nhau về ...

  pdf230 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 262 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Văn bản pháp luật Việt Nam - Luật kinh doanhTài liệu Văn bản pháp luật Việt Nam - Luật kinh doanh

  Điều 72. Quyền, nghĩa vụ của bị đơn 1. Các quyền, nghĩa vụ của đương sự quy định tại Điều 70 của Bộ luật này. 2. Được Tòa án thông báo về việc bị khởi kiện. 3. Chấp nhận hoặc bác bỏ một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập. 4. Đưa ra yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn, nếu có liên ...

  pdf445 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 279 | Lượt tải: 0

 • Điểm mới của bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tếĐiểm mới của bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

  Ngoài ra, BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) còn sửa đổi, bổ sung cấu thành cơ bản của một số tội phạm như: bổ sung thêm phạm vi khách thể cần được bảo vệ của tội vi phạm quy định trong hoạt động của tổ chức tín dụng (Điều 179 BLHS năm 1999), theo đó, BLHS năm 2015 không chỉ xử lý hình sự đối với những hành vi vi phạm quy định...

  pdf10 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 270 | Lượt tải: 0

 • Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân theo quy định của bộ luật hình sự năm 2015Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân theo quy định của bộ luật hình sự năm 2015

  (Bản scan) Một là, việc xác định các lội danh mà pháp nhân thương mại phái chịu TNHS trong BLHS thê hiện sự thận trọng cùa nhà làm luật ờ nước ta, trên cơ sờ đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm và phô biến cùa nhưng hành vi vi phạm xảy ra trong thực tiền nhằm xừ lý hành vi phạm tội cho phù hựp. Đây là nhưng tội mà thực tiền đấu tranh phòng chống ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 270 | Lượt tải: 0

 • Trách nhiệm cung cấp thông tin trong hợp đồng bảo hiểm giai đoạn tiền hợp đồngTrách nhiệm cung cấp thông tin trong hợp đồng bảo hiểm giai đoạn tiền hợp đồng

  Cũng tại quy định này, “giá trị hoàn lại” được đề cập nhưng chưa có quy định giải thích và hướng dẫn thực hiện. Trên thực tiễn, giá trị hoàn lại thường chỉ quy định trong Bộ quy tắc và Điều khoản của DNBH, điều này gây ra không ít bối rối cho BMBH. Cụ thể: “trường hợp của chị H (Nha Trang) hoàn toàn bất ngờ khi nhận được một số tiền hoàn lại...

  pdf11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 249 | Lượt tải: 0