• Một số hạn chế và kiến nghị sửa đổi, bổ sung luật công chứng năm 2014Một số hạn chế và kiến nghị sửa đổi, bổ sung luật công chứng năm 2014

  (Bản scan) 2.4. Quy định Văn phòng công chứng có nghĩa vụ thực hiện chế độ làm việc theo ngày, giờ làm việc cùa cư íỊuan hành chính nhà nước Như dã phân tích tại Mục 1.4, việc quy định tô chức hành nghê công chửng, trong dó có Văn phòng công chửng có nghĩa vụ thực hiện che độ làm việc theo ngày, giờ làm việc cùa cơ quan hành chính nhà nước là khô...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 147 | Lượt tải: 0

 • Quy định pháp luật về hiệu trưởng trường Đại học tư thụcQuy định pháp luật về hiệu trưởng trường Đại học tư thục

  a. Hiệu trưởng là người đại diện theo pháp luật và là chủ tài khoản của trường ĐHTT, trừ trường hợp quy chế tổ chức và hoạt động có quy định khác. Như vậy, nếu quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐHTT không quy định khác thì đương nhiên Hiệu trưởng người đại diện theo pháp luật và là chủ tài khoản. Ngoài Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng t...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 142 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Pháp luật về quan hệ lao độngBài giảng Pháp luật về quan hệ lao động

  Bộ máy, thiết chế Nhà nước Quan hệ lao động trong kinh tế thị trường luôn bao gồm hai phần song hành là phần quyền và phần lợi ích; phần bắt buộc và phần tự nguyện. Bởi vậy vai trò của Nhà nước cũng được quy định trong Bộ luật LĐ tương ứng với hai phần đó, bao gồm: Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về lao động (khoản 5 điều 235) Xây d...

  ppt31 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 0

 • Pháp luật về trách nhiệm sản phẩm: Từ lí thuyết đến thực tiễn ở Việt NamPháp luật về trách nhiệm sản phẩm: Từ lí thuyết đến thực tiễn ở Việt Nam

  Có thể nói pháp luật trách nhiệm sản phẩm của Việt Nam vẫn còn khá sơ sài, thiếu vắng nhiều quy định, mặc khác còn có sự chồng chéo, không thống nhất giữa các văn bản luật. Do đó, pháp luật cần tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm lập pháp và án lệ của các nước trên thế giới: Một là, bỏ các quy định về bồi thườn...

  pdf16 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 180 | Lượt tải: 0

 • Pháp luật và các giải pháp của một số quốc gia trên thế giới về bảo vệ quyền trẻ em trong môi trường học - Những giá trị tham khảo cho Việt NamPháp luật và các giải pháp của một số quốc gia trên thế giới về bảo vệ quyền trẻ em trong môi trường học - Những giá trị tham khảo cho Việt Nam

  (Bản scan) Trong cấu trúc chương trinh bào vệ tré em ờ Trưởng quốc tế Mỹ tại Việt Nam, bên cạnh đề ra khung chương trình giảng dạy nham phòng ngừa những rùi ro cho trè em, một nội dung quan trọng là thành lập các ban, nhóm chuyên biệt đê quân lý học sinh trong trường, bao gôm: (i)Ban Quán lý Báo vệ Tré em - có nhiệm vụ giám sát việc thi hành và t...

  pdf10 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Nguyễn Thị Ngọc ÁnhBài giảng Pháp luật đại cương - Nguyễn Thị Ngọc Ánh

  1. Pháp chế xã hội chủ nghĩa là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy NN XHCN 2. Pháp chế XHCN là nguyên tắc hoạt động của các TC CT-XH và các đoàn thể quần chúng 3. Pháp chế xã hội chủ nghĩa là nguyên tắc xử sự của mọi công dân 4. Pháp chế XHCN có quan hệ mật thiết với chế độ dân chủ XHCN5. Pháp chế XHCN luôn luôn quan hệ chặt chẽ gắn ...

  pdf320 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Mô đun Pháp luật chuyên nghànhGiáo trình Mô đun Pháp luật chuyên nghành

  Điều 33. Thẩm quyền xử phạt của thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương III của Nghị định này, cụ thể như sau: 1. Thanh tra viên nông nghiệp và phát triển nông thôn, người đư...

  pdf134 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 228 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 7: Pháp luật về phòng, chống tham nhũngBài giảng Pháp luật đại cương - Chương 7: Pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  1. Thực trạng đấu tranh phòng chống TN ở VN hiện nay Hệ thống tổ chức các lực lượng chuyên trách phòng, chống tham nhũng. Thực trạng hoạt động của các lực lượng chuyên trách trong phòng, chống tham nhũng. Sự tham gia của xã hội và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong phòng, chống tham nhũng. Kết quả phòng, chống tham nhũng...

  pdf25 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 255 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 6, Phần 2: Hệ thống pháp luật, ý thức pháp luật và pháp chế Xã hội chủ nghĩaBài giảng Pháp luật đại cương - Chương 6, Phần 2: Hệ thống pháp luật, ý thức pháp luật và pháp chế Xã hội chủ nghĩa

  Các nguyên tắc của pháp chế XHCN - Bảo đảm tính thống nhất của pháp chế. - Mọi chủ thể đều có nghĩa vụ phải chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. - Bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp và các đạo luật. - Bảo đảm và bảo vệ các quyền và tự do của công dân đã được pháp luật quy định. - Ngăn chặn kịp thời và xử lý nhanh chóng, công minh mọi vi phạm p...

  pdf10 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 165 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 6, Phần 1: Hệ thống pháp luật, ý thức pháp luật và pháp chế Xã hội chủ nghĩaBài giảng Pháp luật đại cương - Chương 6, Phần 1: Hệ thống pháp luật, ý thức pháp luật và pháp chế Xã hội chủ nghĩa

  Cơ sở để phân định các ngành luật a. Đối tượng điều chỉnh Đối tượng điều chỉnh của ngành luật là các quan hệ xã hội chịu sự điều chỉnh của ngành luật đó. Đây là căn cứ cơ bản để phân biệt giữa ngành luật này với ngành luật khác. b. Phương pháp điều chỉnh Phương pháp điều chỉnh của ngành luật là cách thức, phương thức mà ngành luật sử dụng...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 151 | Lượt tải: 0