• Đàm phán kinh doanh - Chương IV: Văn hoá trong đàm phán kinh doanhĐàm phán kinh doanh - Chương IV: Văn hoá trong đàm phán kinh doanh

  Lựa chọn phái đoàn đàm phán theo khía cạnh văn hóa Bồi dưỡng kiến thức về văn hóa chéo cho các thành viên đàm phán Phong cách văn hóa trong đàm phán Nói chuyện ngoài lề Trao đổi thông tin Thuyết phục Nhượng bộ và thỏa thuận Các vấn đề văn hóa sau khi kết thúc đàm phán (Xem chi tiết ở bài giảng chương 4)

  ppt17 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 30/03/2020 | Lượt xem: 505 | Lượt tải: 0

 • Đàm phán kinh doanh - Chương 3: Kỹ thuật đàm phán kinh doanhĐàm phán kinh doanh - Chương 3: Kỹ thuật đàm phán kinh doanh

  TẠI SAO PHẢI ĐẶT CÂU HỎI ? Nhằm thu thập thông tin cần thiết phù hợp với mục đích, ý đồ của ta Tiết kiệm được thời gian & lái đàm phán đi đúng hướng Giành & duy trì quyền chủ động trong đàm phán Động viên sự tích cực & tính sáng tạo Kịp thời ứng xử & xử lý kịp thời những lỗ hổng trong quá trình chuẩn bị đàm phám

  ppt94 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 30/03/2020 | Lượt xem: 491 | Lượt tải: 0

 • Đàm phán kinh doanh - Chương 2: Tổ chức đàm phán kinh doanhĐàm phán kinh doanh - Chương 2: Tổ chức đàm phán kinh doanh

  Chuẩn bị biện pháp chiến lược (chiến thuật) Kiên nhẫn Nín nhịn Mặt lạnh Bộc lộ thái độ chia sẻ Chuyển hướng đột ngột Làm động tác giả Bỏ bàn đàm phán Biến thành chuyện đã rồi Biện pháp nhặt nhạnh Khoanh vùng giới hạn Chống thù địch (Xem thêm các kỹ thuật đàm phán, chương 3)

  ppt47 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 30/03/2020 | Lượt xem: 409 | Lượt tải: 0