• Chuyên đề Qui trình và kỹ năng môi giới bất động sảnChuyên đề Qui trình và kỹ năng môi giới bất động sản

  MỤC LỤC Chuyên đề 1: Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản a) Giới thiệu về dịch vụ môi giới bất động sản 1 b) Vai trò môi giới bất động sản trong thị trường bất động sản 2 c) Nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản 6 d) Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 6 và yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới bất động sản. e) Những yếu tố...

  pdf11 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1310 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Tìm hiểu về nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển Việt NamĐề tài Tìm hiểu về nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

  Tìm hiểu về nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng đầu tư & phát triển việt namLỜI MỞ ĐẦU 3 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN. I.Những vấn đề cơ bản về công ty chứng khoán. 1.Khái niệm công ty chứng khoán. 2.Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán. 3...

  doc47 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1451 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Thị trường trái phiếu Việt NamĐề tài Thị trường trái phiếu Việt Nam

  Rõ ràng, trái phiếu được xem là một trong những công cụ hút tiền từ lưu thông hiệu quả, là kênh huy động vốn giá rẻ, an toàn, dài hạn với khối lượng lớn và là công cụ hữu hiệu trong chính sách tiền tệ . Mặc dù giữ một vị thế đặc biệt quan trọng trên thị trường vốn bên cạnh chứng khoán vốn và ngân hàng nhưng hiện tại hoạt động của thị trường trái ph...

  doc38 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1177 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Phân tích sự biến động tình hình tài chính và giá chứng khoán Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa – Đồng NaiĐề tài Phân tích sự biến động tình hình tài chính và giá chứng khoán Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa – Đồng Nai

  Phân tích sự biến động tình hình tài chính và giá chứng khoán Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa – Đồng NaiLỜI MỞ ĐẦU CTCP Đường Biên Hòa là đơn vị duy nhất có nhà máy luyện đường chuyên biệt, có khả năng sản xuất đường luyện quanh năm, không phụ thuộc vào mùa vụ. Ngoài ra, Công ty còn đầu tư dây chuyền sản xuất đường Sugar A - sản phẩm có bổ sung Vita...

  doc53 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1447 | Lượt tải: 6

 • Tiểu luận Cam kết của Việt Nam với WTO: Lĩnh vực dịch vụ chứng khoánTiểu luận Cam kết của Việt Nam với WTO: Lĩnh vực dịch vụ chứng khoán

  Cam kết của việt nam với wto: Lĩnh vực dịch vụ chứng khoánMỤC LỤC 1. Sự cấp thiết gia nhập WTO của thị trường chứng khoán Việt Nam 4 1.1. Thực trạng TTCK VN trước khi gia nhập WTO 4 1.2. Vai trò của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội đất nước 5 2. Những cam kết trong lĩnh vực dịch vụ chứng khoán 6 2.1 Các c...

  doc34 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1104 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Những hạn chế của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, Nguyên nhân và giải pháp khắc phụcĐề tài Những hạn chế của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, Nguyên nhân và giải pháp khắc phục

  Những hạn chế của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay Nguyên nhân và giải pháp khắc phụcBẢN THU HOẠCH ĐỀ TÀI: Những hạn chế của TTCK Việt Nam hiện nay Nguyên nhân và giải pháp khắc phục I - Tổng quan về quá trình hình thành và phát triển TTCK Việt Nam - Hoạt động mua bán cổ phiếu ở Việt Nam đã diễn ra sôi động kể từ sau khi hàng loạt doanh n...

  doc13 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1225 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Các khía cạnh tiêu cực và khía cạnh đạo đức về môi giới trong thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nayĐề tài Các khía cạnh tiêu cực và khía cạnh đạo đức về môi giới trong thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay

  Tìm hiểu khía cạnh(đặc tính) tiêu cực và vấn đề đạo dức trong hoạt động của môi giới trong thị trường chứng khoán ở việt nam hiện nay Phụ lục LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC HOẠT ĐÔNG CHÚNG KHOÁN 1.1.1. Cổ phiếu : 1.1.2. Trái phiếu : 1.1.3 Chức năng của TTCK 1.2 Hoạt động môi giới chứng khoán. 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Vai trò của môi...

  pdf9 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 3186 | Lượt tải: 8

 • Tiểu luận Phân tích vĩ mô và phân tích ngành - Mã chứng khoán SJSTiểu luận Phân tích vĩ mô và phân tích ngành - Mã chứng khoán SJS

  Phân tích vĩ mô và phân tích ngành - mã chứng khoán sjs Mục lục * Giới thiệu về mã chứng khoán SJS . 1. Phân tích kinh tế vĩ mô . 1.1. Thực trạng nền kinh tế vĩ mô của nước ta hiện nay 1.2. Dự báo . 2. Phân tích ngành . 2.1. Tác động của các yếu tố vĩ mô đến ngành 2.1.1. Lãi suất . 2.1.2. Lạm phát . 2.1.3. Vốn đầu tư nước ngoài . 2.2. Mối quan ...

  doc50 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1622 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Định giá cổ phiếu SJSĐề tài Định giá cổ phiếu SJS

  định giá cổ phiếu SJSMỤC LỤC1. Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC). 2. Định giá cổ phiếu. 2.1. Các chỉ tiêu năm 2010. 2.2. Dự báo các yếu tố từ năm 2011 đến năm 2016. 2.2.1. Các yếu tố thuộc bảng Cân đối kế toán. 2.2.1.1. Tiền mặt 2.2.1.2. Tài sản lưu động. 2.2.1.3. Nợ Ngắn hạn. 2.2.1.4. Tài sản cố định. 2.2.1.5. Khấu hao. 2.2.1.6. Vốn đầu tư...

  doc15 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1394 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Phân tích cổ phiếu CTG - Ngân hàng VietinBankĐề tài Phân tích cổ phiếu CTG - Ngân hàng VietinBank

  Phân tích cổ phiếu CTG - Ngân hàng VietinBankNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VIETINBANK PHẦN MỞ ĐẦU- TỔNG QUAN KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM: 1. Bối cảnh Việt Nam (VN) bước vào năm 2010 với một số thành quả kinh tế khá ấn tượng cả trong và ngoài nước. Tăng trưởng kinh tế năm 2009 là 5,3% (so với mức trung bình của thế giới là -0,8% i), ...

  doc44 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1767 | Lượt tải: 3