• Đề tài Phát triển các công cụ tài chính trên thị trường bất động sản Việt NamĐề tài Phát triển các công cụ tài chính trên thị trường bất động sản Việt Nam

  TÓM TẮT ĐỀ TÀI 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Thị trường bất động sản đóng một vai trò rất lớn trong quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam, nhất là sau khi gia nhập WTO. Đối với các doanh nghiệp bất động sản, vốn là vấn đề sống còn, nhưng hiện nay chúng ta lại thiếu vốn trầm trọng để thực hiện các dự án bất động sản, chính vì lẽ đó mà nước ta chưa ...

  pdf55 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1240 | Lượt tải: 4

 • Khóa luận Thực trạng và giải pháp cho vấn đề bất cân xứng thông tin trên thị trường Chứng khoán Việt NamKhóa luận Thực trạng và giải pháp cho vấn đề bất cân xứng thông tin trên thị trường Chứng khoán Việt Nam

  LỜI MỞ ĐẦU Năm 2007 được xem như một năm phát triển vượt bậc của thị trường chứng khoán Việt Nam kể từ khi ra đời vào tháng 07/2000. Qua 7 năm hoạt động, TTCKVN đã có nhiều bước thăng trầm, đã thu hút được ngày càng nhiều sự chú ý của những nhà đầu tư từ những nhà đầu tư nhỏ lẻ, đến những quỹ đầu tư tổ chức; từ những nhà đầu tư trong nước và...

  pdf55 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1691 | Lượt tải: 7

 • Đề tài Nợ nước ngoài ở Việt Nam - Thực trạng và giải phápĐề tài Nợ nước ngoài ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

  LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong những năm qua nước ta liên tục đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đó không chỉ dựa vào yếu tố nội sinh, mà còn có sự tác động của yếu tố bên ngoài. Để đạt được tốc độ tăng trưởng cao trong điều kiện tiết kiệm trong nước còn hạn chế, các nước đang phát triển thường thu hút các nguồn vốn nước ngoài bằng nhiều cách kh...

  pdf70 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1234 | Lượt tải: 13

 • Đề tài Xây dựng Option - Một công cụ thị trường chứng khoán phái sinh nhằm phát triển thị trường chứng khoán Việt NamĐề tài Xây dựng Option - Một công cụ thị trường chứng khoán phái sinh nhằm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

  LỜI MỞ ĐẦU ******** từ khi Thị trường chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động đến nay đã hơn 7 năm. Nhìn lại so với các nước trong khu vực như: Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông Thị trường chứng khoán Việt Nam có thể là còn rất non trẻ. Kể từ lúc chính thức đi vào họat động đến nay, với nhiệm vụ ban đầu mà Ủy Ban Chứng Khóa...

  pdf50 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1087 | Lượt tải: 1

 • Áp dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh vàng tại Việt NamÁp dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh vàng tại Việt Nam

  Xây dựng thị trường phái sinh là một biện pháp hữu hiệu để phòng chống rủi ro biến động về giá, và đã trở nên phổ biến trên thị trường tài chính quốc tế. Thị trường phái sinh từng bước được hình thành và cũng có những bước phát triển nhất định tại thị trường Việt Nam. Tuy vẫn còn có những tồn tại và bất cập xuất hiện từ môi trường pháp lý, ...

  pdf52 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1411 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Tìm hiểu khả năng ứng dụng các phương pháp định giá truyền thống và đề xuất một số vấn đề trong định giá ở thị trường chứng khoán Việt NamĐề tài Tìm hiểu khả năng ứng dụng các phương pháp định giá truyền thống và đề xuất một số vấn đề trong định giá ở thị trường chứng khoán Việt Nam

  LỜI MỞ ĐẦU Vấn đề định giá chứng khoán, định giá doanh nghiệp đã gắn liền với sự hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán. Khi tham gia thị trường, nhà đầu tư luôn muốn biết mức giá hợp lý cho cổ phiếu mình muốn mua là bao nhiêu, đó là một nhu cầu có thực và nhu cầu này ngày càng trở nên cần thiết hơn khi thị trường biến động. Thị ...

  pdf56 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1089 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thực trạng chính sách cổ tức của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí MinhĐề tài Thực trạng chính sách cổ tức của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

  Tính cấp thiết của đề tài và mục đích nghiên cứu: Chính sách cổ tức là một phần quan trọng trong chính sách tài chính của doanh nghiệp vì nó vừa ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của các cổ đông, vừa ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty. Thời gian vừa qua, cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, chính sách cổ tức của các ...

  pdf87 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1068 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Tác động của thuế đối với thị trường chứng khoán Việt NamĐề tài Tác động của thuế đối với thị trường chứng khoán Việt Nam

  Lý do chọn đề tài Thị trường chứng khoán Việt Nam là một thị trường mới hình thành và phát triển nhưng đã chứng minh sự đóng góp tích cực của mình vào chung sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Đồng thới vừa qua Quốc hội Nhà nước Việt Nam đã thông qua luật thuế thu nhập cá nhân và có hiệu lực vào ngày 01/01/2009 đã tác động không nhỏ đến thị tr...

  pdf48 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1009 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Ứng dụng mô hình Neural Network trong việc dự báo thị trường chứng khoán Việt NamĐề tài Ứng dụng mô hình Neural Network trong việc dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam

  TÓM TẮT ĐỀ TÀI  Lý do chọn đề tài Hiện nay trên thế giới, ở các thị trường chứng khoán phát triển, các nhà phân tích và dự báo đã áp dụng và đưa ra nhiều công cụ giúp cho các nhà đầu tư trên thị trường dự báo được giá chứng khoán một cách chính xác nhằm đưa ra các quyết định đầu tư của mình. Tuy nhiên, việc ứng dụng các công cụ này trên các...

  pdf65 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1432 | Lượt tải: 4

 • Đề tài Kiểm soát lạm phát tại Việt Nam thông qua chính sách tiền tệĐề tài Kiểm soát lạm phát tại Việt Nam thông qua chính sách tiền tệ

  LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Theo thông lệ quốc tế cũng như thực tiễn ở Việt Nam, mục tiêu của chính sách tiền tệ là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, ổn định tiền tệ và rộng hơn là góp phần tạo công ăn việc làm, giải quyết một số vấn đề xã hội. Từ năm 2003 đến năm 2006, lạm phát vẫn diễn ra tại Việt Nam nhưng theo nhận định các chuyên...

  pdf74 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1117 | Lượt tải: 1