• Đề kiểm tra môn Tin học đại cương - Kỳ 20182Đề kiểm tra môn Tin học đại cương - Kỳ 20182

  Câu 39. Quy trình giải quyết bài toán bằng máy tính : A. Xác định bài toán → Lựa chọn phương pháp giải → Cài đặt chương trình → Xây dựng dựng thuật giải → Khai thác và vận hành chương trình B. Xác định bài toán → Lựa chọn phương pháp giải → Xây dựng dựng thuật giải →Cài đặt chương trình → Khai thác và vận hành chương trình C. Xác định bài ...

  pdf4 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 04/01/2022 | Lượt xem: 398 | Lượt tải: 0

 • Đề kiểm tra môn Tin học đại cươngĐề kiểm tra môn Tin học đại cương

  Câu 39. Quy trình giải quyết bài toán bằng máy tính : A. Xác định bài toán → Lựa chọn phương pháp giải → Cài đặt chương trình → Xây dựng dựng thuật giải → Khai thác và vận hành chương trình B. Xác định bài toán → Lựa chọn phương pháp giải → Xây dựng dựng thuật giải →Cài đặt chương trình → Khai thác và vận hành chương trình C. Xác định bài ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 04/01/2022 | Lượt xem: 639 | Lượt tải: 0

 • Kiểm tra học kì môn Tin học đại cương - Kì 20192Kiểm tra học kì môn Tin học đại cương - Kì 20192

  Câu 15. Trong ngôn ngữ lập trình C, để kiểm tra xâu Str là xâu rỗng biểu thức nào sau đây là sai: A. Str = = "" B. Str[0]==’\0’ C. strlen(Str)= = 0 D. strcmp(Str,"") <> 0 Câu 16. Chỉ ra kết quả hiển thị sau khi thực hiện đoạn chương trình C sau: #include int f(int a, int b){ while(a!=b) if (a>b) a = a-b; else b = b-a; return a...

  pdf3 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 04/01/2022 | Lượt xem: 560 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin học đại cương (Bản đầy đủ)Bài giảng Tin học đại cương (Bản đầy đủ)

  7.6.3. C|c lệnh v{o ra kh|c (4) • Ví dụ: #include #include void main() { char str[30]; puts(“Hay cho biet ho ten ban:”); fflush(stdin); gets(str); printf(“Xin chao ”); puts(str); puts(“An phim bat ki de ket thuc.”); getch(); } 69C|c lệnh nhập xuất kh|c • Kết quả: Hay cho biet ho ten ban: ngon ngu lap trinh C Xi...

  pdf534 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 04/01/2022 | Lượt xem: 468 | Lượt tải: 0

 • Bài tập ôn tập môn Tin học đại cươngBài tập ôn tập môn Tin học đại cương

  Câu 28: Một số nhị phân 32 bit, nếu biểu diễn trong hệ cơ số 8 sẽ có tối đa bao nhiêu chữ số? 8 B. 5 C. 11 D. 24 Câu 29: Đâu là khai báo đúng nhất cho một dòng đầu hàm (hàm nguyên mẫu)? TEST (int x) C. int TEST (int x); TEST (int x); D. Các đáp án trên đều sai Câu 30: Giá trị của d sau khi thực hiện các lệnh là? int a=5,b=7,c=2,d=4; d=b/c%a; ...

  ppt14 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 04/01/2022 | Lượt xem: 488 | Lượt tải: 0

 • Đề thi cuối học kì Tin học đại cươngĐề thi cuối học kì Tin học đại cương

  97. Phần history trong mạng internet dù ng để: a. Liệt kê các trang web đã dù ng trong quá khứ b. Liệt kê các địa chỉ mail đã dù ng c. Liệt kê tên các trang web d. Liệt kê số ngườ i đã sử dụng mạng internet 98. Web site là gì a. là một ngôn ngữ siêu văn bản b. Là hình thức trao đổi thông tin dưới dạng thư thông qua hệ thống mạng máy tính c....

  doc13 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 04/01/2022 | Lượt xem: 478 | Lượt tải: 0

 • Kiểm tra học kì Tin học đại cươngKiểm tra học kì Tin học đại cương

  35. Chọn cách khai báo đúng: A. struct { char Ten[20]; unsigned NS;} SinhVien; struct SinhVien SV; B. typedef struct { char Ten[20]; unsigned NS;} SV; C. struct { char Ten[20]; unsigned NS;} SV; B. typedef SinhVien { char Ten[20]; unsigned NS;} SinhVien SV; 36. Trong C đoạn mã sau hiển thị gì trên màn hình: int i =0; while(++i+1<=5) prin...

  pdf4 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 04/01/2022 | Lượt xem: 397 | Lượt tải: 0

 • Đề thi thử Kết thúc học kì Tin học đại cươngĐề thi thử Kết thúc học kì Tin học đại cương

  37. Quy trình giải quyết bài toán bằng máy tính? A. Xây dựng thuật giải  Lựa chọn phương pháp giải  Cài đặt chương trình Hiệu chỉnh chương trình Thực hiện chương trìnhXác định bài toán B. Xác định bài toán  Lựa chọn phương pháp giải  Xây dựng thuật giải  Cài đặt chương trình  Thực hiện chương trình  Hiệu chỉnh chương trình C. Xác định bài...

  pdf4 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 04/01/2022 | Lượt xem: 425 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Phần mềm về quản lý thư việnĐề tài Phần mềm về quản lý thư viện

  QĐ6: Mỗi ngày trể phạt 1000đ/ngày. +sơ đồ luồng dữ liệu: Giống như trên. +Các thuộc tính mới: Tiền phạt. +Sơ đồ lớp

  doc97 trang | Chia sẻ: ndson | Ngày: 22/04/2015 | Lượt xem: 2133 | Lượt tải: 0

 • 61 bài tập Pascal cơ bản61 bài tập Pascal cơ bản

  Bài 3 : Tính tam giác: Nụâp vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể là độ dài ba cạnh hay không, nếu không thì in ra màn hình ' Khong la ba canh cua mot tam giac'. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.

  doc39 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 12/10/2013 | Lượt xem: 2368 | Lượt tải: 2