• Đề thi Lý thuyết thống kêĐề thi Lý thuyết thống kê

  Câu 38: Trong công thức trung bình số điều hoà giản đơn, tử số n có nghĩa là: a. Số đơn vị tổng thể b. Số lượng trị số lượng biến c. Cả a, b đều đúng d. Cả a, b đều sai Câu 39: Biến động theo thời vụ có thể tính toán từ các số liệu: a. Theo tháng b. Theo quí c. Theo năm d. Cả a và b đều đúng Câu 40: Chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt...

  pdf16 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Nguyên lý thống kêGiáo trình Nguyên lý thống kê

  Câu 19: Với tài liệu câu 17, sinh viên có số giờ tự nghiên cứu trong ngày của sinh viên duới 2h là lười. Với độ tin cậy 95%. Tỷ lệ sinh viên lười của trường nằm trong khoảng (%) Z=1.96 P=0.2725 a.23,16 – 29,25 b.22,89 – 31,61 c.24,12 – 26,18 d.22,05 – 34,15 Câu 20: Phân xưởng mộc có X có 2 tổ công nhân, mỗi tổ có 10 người làm việc độc lập...

  pdf18 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Bài tập môn Thống kê kinh tếBài tập môn Thống kê kinh tế

  8. Một giáo sư toán học muốn xác định xem liệu có một sự khác nhau điểm trung bình học kỳ I và học kỳ II Môn Thống kê kinh tế hay không. Chọn ngẫu nhiên 16 sinh viên học kỳ I, tính được điểm trung bình là 75 với độ lệch tiêu chuẩn 4. Chọn ngẫu nhiên của 9 sinh viên học kỳ II, tính được điểm trung bình 73 với độ lệch tiêu chuẩn là 6. Điểm học kỳ...

  pdf18 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 6: Dãy số thời gian - Hoàng Đức ThắngBài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 6: Dãy số thời gian - Hoàng Đức Thắng

  Tính xu hướng - Trent component (T) : Thê hiện chiều hướng biến động, tăng hoặc giảm, của hiện tượng trong một thời gian dài. Nguyên nhân: lạm phát, tăng dân số, tăng thu nhập, tăng giảm của thị trường,. Tính thời vụ - Seasonal component (S) Sự tăng cao hoặc giảm thấp của hiện tượng ở một số thời điểm nào đó, được lặp đi lặp lại qua nhiều năm....

  docx9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 5: Tương quan và hồi quy - Hoàng Đức ThắngBài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 5: Tương quan và hồi quy - Hoàng Đức Thắng

  Biến X giải thích được (/?2.ioo) % sự thay đổi của biến phụ thuộc Y. Phần còn lại do các yếu tố ngẫu nhiên. Tính chất: 1. 0 < R2 < 1 2. R2 càng gần 1 càng tốt. Hãy vẽ biếu đô phân tán vói tống thu nhập điều chỉnh là biến độc lập. Dùng phương pháp bình phương nhỏ nhất để xây dựng pt hồi quy. Hãy ước tính mức hợp lý của tong số chi được khấu...

  docx16 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 4: Điều tra chọn mẫu - Hoàng Đức ThắngBài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 4: Điều tra chọn mẫu - Hoàng Đức Thắng

  4.1. Chọn mẫu cụm Lấy mẫ cụm (Cluster Sampling) là một phương pháp lấy mẫu theo xác suất mà: - Các phần tử trong tổng thể được chia thành các nhóm riêng biệt gọi là cụm hay khối. Mỗi phần tử trong tổng thể chỉ thuộc duy nhất một cụm. - Sau đó một mẫu ngẫu nhiên đơn giản các cụm được lấy ra. Tất cả các phần tử trong mỗi cụm mẫu tạo thành mẫu. Vi...

  docx7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 3: Thống kê các mức độ của hiện tượng nghiên cứu - Hoàng Đức ThắngBài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 3: Thống kê các mức độ của hiện tượng nghiên cứu - Hoàng Đức Thắng

  Tứ phân vị chia dữ liệu thành 4 phần, mỗi phần chứa 25% số quan sát. Các điểm chia được gọi là tứ phân vị và được định nghĩa như sau - Ọ1 = tứ phân vị thứ nhất = phân vị thứ 25. - Qỉ = tứ phân vị thứ hai = phân vị thứ 50. - Q3 = tứ phân vị thứ ba = phân vị thứ 75. Tính độ lệch tuyệt đối trung bình từng tổ trong ví dụ 65. hoặc trong đó - n sô...

  docx11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung của thống kê - Hoàng Đức ThắngBài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung của thống kê - Hoàng Đức Thắng

  Bài tập 1.1. Một phiếu đăng ký hoàn thuế thu nhập cá nhân hỏi về các thông tin sau: thu nhập, số nhân khẩu phụ thuộc, tình trạng hôn nhân, mức nộp thuế. Hãy xác định các loại thang đo và loại biến. Bài tập 1.2. Năm mùi vị kem được xếp hạng theo sở thích, cần sử dụng loại thang đo nào? Thang đo đối với màu sắc trong môn Karate là gì? Bài tập 1.3....

  docx7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Giải bài tập môn Xác suất thống kêTài liệu Giải bài tập môn Xác suất thống kê

  Bước 2: Tra bảng giá trị hàm Laplace để tìm zα thoả ϕ(zα) = (1 - α)/2 = 0,99/2 = 0,495 ta đươ c zα = 2,58. Bước 3: Kiểm định. Vì |z| = 1,7188 < 2,58 = zα ne n ta chấp nhận giả thiết H0: μX = μY. Kết luận: Với mức ý nghĩa 1%, có thể xem đường kính trung bình của một chi tiết máy do hai nhà máy sản xuất là bằng nhau. b) Có thể cho rằng đường k...

  pdf39 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 150 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Xác suất thống kê - Biến ngẫu nhiên rời rạc và liên tụcBài tập Xác suất thống kê - Biến ngẫu nhiên rời rạc và liên tục

  Câu 2. Tỉlệ khách hàng tiêu dùng một loại sản phẩm ở địa phương A là 60%. Sau một chiến dịch quảng cáo người ta đã phỏng vấn ngẫu nhiên 400 khách hàng thì thấy có 260 khách tiêu dùng sản phẩm. Với mức ý nghĩa 0,025 có thể cho rằng chiến dịch quảng cáo làm tăng tỉ lệ khác hàng sử dụng sản phẩm không? Câu 3. Một công ty sử dụng thiết bị chiếu sán...

  pdf18 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 0