• Bài giảng Thống kê kinh tế (Bản mới)Bài giảng Thống kê kinh tế (Bản mới)

  Cấu trúc và nội dung bảng • Ô I phản ánh chi phí trung gian (hay TDTG) cho sản xuất phân theo ngành • Ô II phản ánh từng loại sản phẩm sử dụng cho nhu cầu cuối cùng: Tiêu dùng cuối cùng,Tiết kiệm, Xuất nhập khẩu • Ô III phản ánh các yếu tố của VA  Theo hàng (ô I, ô II) phản ánh kết cấu sử dụng nguồn theo từng ngành sản phẩm  Theo cột (ô I...

  pdf106 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 288 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Nguyên lý thống kê (Phần 2)Giáo trình Nguyên lý thống kê (Phần 2)

  Điều tra chọn mẫu nhỏ và điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên thời điểm - Điều tra chọn mẫu nhỏ Trong những trường hợp không thể điều tra một số đơn vị tương đối lớn vì nó liên quan đến việc hủy bỏ đơn vị điều tra như: kiểm tra chất lượng đồ hộp, thử độ bền của bóng đèn, của sợi thì người ta tiến hành điều tra chọn mẫu nhỏ với số lượng điều tra không ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 282 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Nguyên lý thống kê (Phần 1)Giáo trình Nguyên lý thống kê (Phần 1)

  Khoảng biến thiên của tiêu thức (toàn cự): (R) * Khái niệm: Khoảng biến thiên của tiêu thức là độ chênh lệch giữa lượng biến lớn nhất và lượng biến nhỏ nhất của tiêu thức nghiên cứu. * Công thức tính: R = xmax - xmin R càng nhỏ thì tổng thể càng đồng đều, số bình quân có tính chất đại biểu càng cao và ngược lại. Ví dụ: Có tài liệu về mức năng...

  pdf45 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 313 | Lượt tải: 0

 • Đề thi Lý thuyết thống kêĐề thi Lý thuyết thống kê

  Câu 38: Trong công thức trung bình số điều hoà giản đơn, tử số n có nghĩa là: a. Số đơn vị tổng thể b. Số lượng trị số lượng biến c. Cả a, b đều đúng d. Cả a, b đều sai Câu 39: Biến động theo thời vụ có thể tính toán từ các số liệu: a. Theo tháng b. Theo quí c. Theo năm d. Cả a và b đều đúng Câu 40: Chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt...

  pdf16 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 291 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Nguyên lý thống kêGiáo trình Nguyên lý thống kê

  Câu 19: Với tài liệu câu 17, sinh viên có số giờ tự nghiên cứu trong ngày của sinh viên duới 2h là lười. Với độ tin cậy 95%. Tỷ lệ sinh viên lười của trường nằm trong khoảng (%) Z=1.96 P=0.2725 a.23,16 – 29,25 b.22,89 – 31,61 c.24,12 – 26,18 d.22,05 – 34,15 Câu 20: Phân xưởng mộc có X có 2 tổ công nhân, mỗi tổ có 10 người làm việc độc lập...

  pdf18 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 354 | Lượt tải: 0

 • Bài tập môn Thống kê kinh tếBài tập môn Thống kê kinh tế

  8. Một giáo sư toán học muốn xác định xem liệu có một sự khác nhau điểm trung bình học kỳ I và học kỳ II Môn Thống kê kinh tế hay không. Chọn ngẫu nhiên 16 sinh viên học kỳ I, tính được điểm trung bình là 75 với độ lệch tiêu chuẩn 4. Chọn ngẫu nhiên của 9 sinh viên học kỳ II, tính được điểm trung bình 73 với độ lệch tiêu chuẩn là 6. Điểm học kỳ...

  pdf18 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 328 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 6: Dãy số thời gian - Hoàng Đức ThắngBài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 6: Dãy số thời gian - Hoàng Đức Thắng

  Tính xu hướng - Trent component (T) : Thê hiện chiều hướng biến động, tăng hoặc giảm, của hiện tượng trong một thời gian dài. Nguyên nhân: lạm phát, tăng dân số, tăng thu nhập, tăng giảm của thị trường,. Tính thời vụ - Seasonal component (S) Sự tăng cao hoặc giảm thấp của hiện tượng ở một số thời điểm nào đó, được lặp đi lặp lại qua nhiều năm....

  docx9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 376 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 5: Tương quan và hồi quy - Hoàng Đức ThắngBài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 5: Tương quan và hồi quy - Hoàng Đức Thắng

  Biến X giải thích được (/?2.ioo) % sự thay đổi của biến phụ thuộc Y. Phần còn lại do các yếu tố ngẫu nhiên. Tính chất: 1. 0 < R2 < 1 2. R2 càng gần 1 càng tốt. Hãy vẽ biếu đô phân tán vói tống thu nhập điều chỉnh là biến độc lập. Dùng phương pháp bình phương nhỏ nhất để xây dựng pt hồi quy. Hãy ước tính mức hợp lý của tong số chi được khấu...

  docx16 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 4: Điều tra chọn mẫu - Hoàng Đức ThắngBài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 4: Điều tra chọn mẫu - Hoàng Đức Thắng

  4.1. Chọn mẫu cụm Lấy mẫ cụm (Cluster Sampling) là một phương pháp lấy mẫu theo xác suất mà: - Các phần tử trong tổng thể được chia thành các nhóm riêng biệt gọi là cụm hay khối. Mỗi phần tử trong tổng thể chỉ thuộc duy nhất một cụm. - Sau đó một mẫu ngẫu nhiên đơn giản các cụm được lấy ra. Tất cả các phần tử trong mỗi cụm mẫu tạo thành mẫu. Vi...

  docx7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 289 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 3: Thống kê các mức độ của hiện tượng nghiên cứu - Hoàng Đức ThắngBài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 3: Thống kê các mức độ của hiện tượng nghiên cứu - Hoàng Đức Thắng

  Tứ phân vị chia dữ liệu thành 4 phần, mỗi phần chứa 25% số quan sát. Các điểm chia được gọi là tứ phân vị và được định nghĩa như sau - Ọ1 = tứ phân vị thứ nhất = phân vị thứ 25. - Qỉ = tứ phân vị thứ hai = phân vị thứ 50. - Q3 = tứ phân vị thứ ba = phân vị thứ 75. Tính độ lệch tuyệt đối trung bình từng tổ trong ví dụ 65. hoặc trong đó - n sô...

  docx11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 290 | Lượt tải: 0