• Đề thi thử môn Chủ nghĩa xã hội khoa họcĐề thi thử môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Câu 29: Hình thái KT - XH cộng sản chủ nghĩa bắt đầu và kết thúc khi nào? Từ khi Đảng cộng sản ra đời và xây dựng xong CNXH.A. Bắt đầu từ thời kỳ quá độ cho đến khi xây dựng xong giai đoạn cao của xã hội cộng sản. B. Bắt đầu từ giai đoạn thấp của XHCN và kết thúc ở giai đoạn cao của xã hội cộng sản. C. Cả 3 phương án trên đều đúng.D. Câu ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 04/01/2022 | Lượt xem: 789 | Lượt tải: 1

 • Bộ câu hỏi minh họa môn Chủ nghĩa xã hội khoa họcBộ câu hỏi minh họa môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Câu 61. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Quyền dân tộc tự quyết là quyền làm chủ của mỗi dân tộc đối với vận mệnh dân tộc mình, quyền tự quyết định chế độ chính trị – xã hội và. phát triển của dân tộc mình. a. Cách thức b. Con đường c. Mục tiêu d. Hình thức Câu 62. Trong một quốc gia đa tộc người thì vấn đề gì cần giải quyết được coi là có ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 04/01/2022 | Lượt xem: 459 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội theo triết học Mác – Lênin và thực tiễn xây dựng lối sống mới của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang từ năm 2002 đến nayĐề tài Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội theo triết học Mác – Lênin và thực tiễn xây dựng lối sống mới của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang từ năm 2002 đến nay

  Phát huy vai trò người phụ trách Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, thông qua việc kiện toàn Hội đồng Đội các cấp, lựa chọn và bồi dưỡng phụ trách Đội giúp cho công tác xây dựng lối sống mới trong thiếu niên, nhi đồng được triển khai có hiệu quả. Thứ tám, không ngừng phát huy và nâng cao vai trò năng động, sáng tạo của thanh thiếu niên với...

  pdf52 trang | Chia sẻ: baoanh98 | Ngày: 11/12/2018 | Lượt xem: 1250 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Hồ Chí Minh vận dụng phương pháp biện chứng trong lãnh đạo cuộc đấu tranh chống thực dân pháp và đế quốc Mỹ ở Việt NamKhóa luận Hồ Chí Minh vận dụng phương pháp biện chứng trong lãnh đạo cuộc đấu tranh chống thực dân pháp và đế quốc Mỹ ở Việt Nam

  Từ những kết luận rút ra trên đây, chúng tôi xin đề xuất một vài ý kiến như sau: Thứ nhất, do phương pháp biện chứng mà Hồ Chí Minh vận dụng có mối liên hệ chặt chẽ với tư tưởng triết học và phong cách của Người. Do đó, khi nghiên cứu về việc vận dụng phương pháp biện chứng của Hồ Chí Minh cần nghiên cứu trong một chỉnh thể thống nhất với tư t...

  pdf67 trang | Chia sẻ: baoanh98 | Ngày: 11/12/2018 | Lượt xem: 1298 | Lượt tải: 0

 • Những nguyên nhân và kết quả từ xã hội, gia đình ảnh hưởng tới trẻ emNhững nguyên nhân và kết quả từ xã hội, gia đình ảnh hưởng tới trẻ em

  Những nguyên nhân và kết quả từ xã hội, gia đình ảnh hưởng tới trẻ emMỤC LỤC A. LỜI MỞ ĐẦU Hạnh phúc lẫn đớn đau và cả nụ cười lẫn nước mắt. Tất cả những điều đó tạo nên một thế giới một xã hội vô cùng phức tạp,giả rối, tính toán và đầy mưu lợi. Xã hội ấy cũng đã từng ban tặng cho các em quyền được vui chơi, quyền được đi học, quyền đòi hỏi sự qua...

  doc11 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 11/10/2013 | Lượt xem: 2075 | Lượt tải: 0

 • Vấn đề mâu thuẫn trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước taVấn đề mâu thuẫn trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

  Vấn đề mâu thuẫn trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở nước ta MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU PHẦN II: NỘI DUNG I. MỘT SỐ LOẠI MÂU THUẪN 1. Mâu thuẫn bên trong và mâu thuẫn bên ngoài 2. Mâu thuẫn cơ bản và mâu thuẫn không cơ bản 3. Mâu thuẫn chủ yếu và mâu thuẫn thứ yếu. 4. Mâu thuẫn đối kháng và mâu thuẫn không đối kháng II. VẤN ĐỀ MÂU THUẪN TRONG TH...

  doc18 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 11/10/2013 | Lượt xem: 6956 | Lượt tải: 1

 • Xã hội học - Dư luận xã hộiXã hội học - Dư luận xã hội

  KHÁI NIỆM VỀ XÃ HỘI HỌC Xã hội học có nguồn gốc từ lâu đời nhưng nó chỉ thành môn khoa học độc lập vào những năm 30 của thế kỷ 19.Vào thời điiểm đó cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học tự nhiên cũng như sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật công nghiệp và sự biến đổi về mọi mặt của đời sống xã hội do chủ nghĩa tư bản tạo ra ,các tri thức c...

  doc26 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 11/10/2013 | Lượt xem: 5204 | Lượt tải: 1

 • Thời đại ngày nay, xu thế phát triển của thời đại ngày nay và ảnh hưởng của nó đến thanh niên Việt NamThời đại ngày nay, xu thế phát triển của thời đại ngày nay và ảnh hưởng của nó đến thanh niên Việt Nam

  Lời Mở Đầu Hiện nay, tình hình thế giới đang diễn ra theo những xu thế phát triển rất phức tạp và đầy biến động. Việc xác định xem xu hướng phát triển nào là phù hợp cho tình hình phát triển của đất nước đang là một vấn đề cấp thiết đặt ra cho mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Nếu một quốc gia không xác định được chính xác xu thế vận động của thế giới th...

  doc25 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 11/10/2013 | Lượt xem: 6594 | Lượt tải: 1

 • Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, anh ninh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩaXây dựng nền quốc phòng toàn dân, anh ninh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

  XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, ANH NINH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Lời mở đầu Quốc phòng là: công cuộc giữ nước của một quốc gia gồm tổng thể các hoạt động đối nội, đối ngoại cả về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ . của Nhà nước và nhân dân để phòng thủ đất nước, tạo sức mạnh toàn diện, cân đối...

  doc11 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 11/10/2013 | Lượt xem: 9980 | Lượt tải: 1

 • Sự phát triển hình thái kinh tế cộng sản chủ nghĩa qua một số tác phẩmSự phát triển hình thái kinh tế cộng sản chủ nghĩa qua một số tác phẩm

  Sự phát triển hình thái kinh tế cộng sản chủ nghĩa qua một số tác phẩmMỞ ĐẦU 1. Lý do và tính cấp thiết của đề tài Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời là kết quả tất yếu của sự phát triển học thuyết Mác – Lênin về triết học và kinh tế chính trị học, cơ sở cho việc luận chứng về kinh tế xã hội của quá trình nảy sinh, hình thành và phát triển của Ch...

  doc33 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 11/10/2013 | Lượt xem: 3760 | Lượt tải: 3