• Bài giảng môn học Pháp luật đại cươngBài giảng môn học Pháp luật đại cương

  3. Phân loại TNPL  TNPL hình sự  TNPLhành chính  TNPL dân sự  Trách nhiệm kỷ luật  Trách nhiệm vật chất Pháp chế XHCN có quan hệ mật thiết với chế độ dân chủ XHCN  Pháp chế XHCN cóp mối quan hệ mật thiết với hệ thống pháp luật XHCN3. Những yêu cầu cơ bản của pháp chế XHCN  Bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp và Luật  Bảo đảm tính...

  pdf153 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 485 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu môn Pháp luật đại cươngTài liệu môn Pháp luật đại cương

  4. Phân biệt văn bản quy phạm PL và VB áp dụng PL : Văn bản QPPL Văn bản áp dụng pháp luật Giống nhau Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Dùng để điều chỉnh các quan hệ xã hội. Khác nhau Chứa đựng qui tắc xử sự chung. Chứa qui tắc xử sự cụ thể. Áp dụng nhiều lần . Áp dụng một lần. Áp dụng cho mọi chủ thể. Áp dụng cho một chủ thể xác ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 582 | Lượt tải: 0

 • Bài thi Tìm hiểu về pháp luật kỳ 20211Bài thi Tìm hiểu về pháp luật kỳ 20211

  91. Bạn đã có bằng lái xe? * Xe máyNội dung này được tạo bởi chủ sở hữu của biểu mẫu. Dữ liệu bạn gửi sẽ được gửi đến chủ sở hữu biểu mẫu. Microsoft không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc thực tiễn bảo mật của khách hàng, bao gồm cả các biện pháp bảo mật của chủ sở hữu biểu mẫu này. Không bao giờ đưa ra mật khẩu của bạn. Hoạt động trên n...

  pdf17 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 488 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Nguyễn Văn LâmBài giảng Pháp luật đại cương - Nguyễn Văn Lâm

  Diện thừa kế và hàng thừa kế Diện thừa kế: Là phạm vi những người có quyền hưởng di sản thừa kế của người chết theo quy định của pháp luật, bao gồm: Quan hệ hôn nhân; Quan hệ huyết thống; Quan hệ nuôi dưỡng. Hàng thừa kế: Căn cứ vào mối quan hệ gần gũi, thân thích với người chết, pháp luật quy định những người trong diện thừa kế thành các hàng th...

  ppt234 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 463 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Nguyễn Thị Thúy HằngBài giảng Pháp luật đại cương - Nguyễn Thị Thúy Hằng

  Ngành luật hình sự - Các chế định cơ bản Tội phạm ít nghiêm trọng: là tội phạm gây nguy hạ ko lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến 3 năm tù Tội phạm Nghiêm trọng: là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến 7 năm tù Tội phạm rất nghiêm trọng: là tội phạm gâ...

  pptx199 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 479 | Lượt tải: 0

 • Đề cương ôn tập Pháp luật đại cươngĐề cương ôn tập Pháp luật đại cương

  Câu 26: Phân biệt hành vi vi phạm pháp luật với hành vi trái pháp luật? Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật và có lỗi, do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. Hành vi trái pháp luật là hành vi được thực hiện trái với những quy định của pháp luật. Như không làm những việ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 629 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Ôn tập môn Pháp luật đại cươngTài liệu Ôn tập môn Pháp luật đại cương

  89. Mọi hành vi trái pháp luật đều là hành vi vi phạm pháp luật. Sai. Không phải tất cả hành vi trái pháp luật đều là vi phạm pháp luật. Vì chỉ có hành vi trái pháp luật nào được chủ thể thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý mới có thể là hành vi vi phạm pháp luật. Dấu hiệu trái pháp luật mới chỉ là biểu hiện bên ngoài của hành vi. Để xác định hành...

  pdf13 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 562 | Lượt tải: 0

 • Tổng hợp câu hỏi ôn tập Pháp luật đại cươngTổng hợp câu hỏi ôn tập Pháp luật đại cương

  PLDC_P1_193: Chủ thể của tội phạm là: Chỉ có thể là tổ chức Chỉ có thể là cá nhân Có thể là tổ chức và cũng có thể là cá nhân Chỉ có thể là công dân Việt Nam PLDC_P1_194: Theo Bộ luật hình sự Việt Nam 1999, tội phạm được chia thành các loại: Tội ít nghiêm trọng; tội nghiêm trọng; tội rất nghiêm trọng và tội đặc biệt nghiêm trọng Tội ít ng...

  pdf441 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 537 | Lượt tải: 0

 • Đề ôn tập Pháp luật đại cương - Số 7 (Có đáp án)Đề ôn tập Pháp luật đại cương - Số 7 (Có đáp án)

  Câu 39 Câu 40 Dấu hiệu cơ bản để nhận biết phần giả định là thường trả lời cho câu hỏi: Ai? Khi nào? Điều kiện, hoàn cảnh nào? Tập quán pháp là con đường sớm nhất hình thành nên pháp luật đầu tiên trong lịch sử Tương ứng với mỗi kiểu Nhà nước sẽ có một kiểu pháp luật Đạo đức, tập quán đều có tính quy phạm phổ biến Giải thích: Chỉ có pháp luậ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 598 | Lượt tải: 1

 • Đề ôn tập Pháp luật đại cương - Số 6 (Có đáp án)Đề ôn tập Pháp luật đại cương - Số 6 (Có đáp án)

  Câu 38 Văn bản Giải thích: Điều 627 BLDS 2015 Mọi kiểu nhà nước đều có tính giai cấp và tính xã hội Khi không còn mâu thuẫn giai cấp và đấu tranh giai cấp nhà nước sẽ tự tiêu vong Nhà nước Việt Nam hiện nay có hình thức là cộng hòa dân chủ Tóa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân được tổ chức ở tất cả các cấp đơn vị hành chính nhà nước Giả...

  pdf15 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 588 | Lượt tải: 0