• Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí MinhĐề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Lối sống mới: lối sống có lý tưởng, có đạo đức, kết hợp hài hoà truyền thống dtoc – tinh hoa văn hoá nhân loại, tạo nên lối sống văn minh tiên tiến. ▪ Hoạt động của con ng: ăn ở đi lại làm việc. tính văn hoá ở đây là biết cách ăn, cách ở. Con người vhoa trong lối sống mới là phải có một lối sống khiêm tốn giản dị, chừng mực điều độ ngăn nắp vệ ...

  pdf33 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 399 | Lượt tải: 0

 • Nội dung ôn tập cuối kỳ môn Đường lối cách mạng của Đường cộng sản Việt NamNội dung ôn tập cuối kỳ môn Đường lối cách mạng của Đường cộng sản Việt Nam

  Chủ trương: (ít ra thi): Trong các văn kiện của đảng liên quan đến đối ngoại, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá X (2- 2007) đã đề ra một số chủ trương, chính sách lớn như: - Đưa các quan hệ quốc tế đã được thiệt lập đi vào chiều sâu, ổn định bền vững - Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp - Bổ sun...

  pdf20 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 357 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí MinhGiáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Về phẩm chất của người thầy, Hồ Chí Minh yêu cầu: + "Phải thật thà yêu nghề mình"; + "Phải có đạo đức cách mạng. Phải có chí khí cao thượng, phải "tiên ưu hậu lạc" nghĩa là khó khăn thì phải chịu trước thiên hạ, sung sướng thì hưởng sau thiên hạ. Đấy là đạo đức cách mạng"; + "Phải yên tâm công tác"; + "Phải thật thà đoàn kết"; + "Phải thương...

  pdf136 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 520 | Lượt tải: 0

 • Nội dung ôn tập cuối kỳ môn Tư tưởng Hồ Chí MinhNội dung ôn tập cuối kỳ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tu dưỡng đạo đức suốt đời : Đạo đức cách mạng chỉ có thể hình thành trên cơ sở tự giác tu dưỡng của mỗi người, phải làm thế nào để mỗi người tự nhận thấy việc trau dồi tu dưỡng đạo đức cách mạng là công việc sung sướng, vẻ vang nhất . Hồ Chí Minh nhắc lại luận điểm “chính tâm tu thân” của Khổng Tử và chỉ rõ “chính tâm tu thân” là cải tạo . Cải...

  pdf25 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 490 | Lượt tải: 1

 • Đề cương môn Tư tưởng Hồ Chí MinhĐề cương môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  2. Nội dung vận dụng 2.1. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH Đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa yêu nước, gắn liền chủ nghĩa yêu nước với lý tưởng XHCN. Trong đêm trường nô lệ, HCM đã tìm được con đường đúng đắn nhất của dân tộc ta là độc lập dân tộc và CNXH. Bất chấp khó khăn thách thức, dân tộc ta vững vàng trên con đường đó và đạt được những ...

  doc42 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 343 | Lượt tải: 0

 • Đề cương Tư tưởng Hồ Chí MinhĐề cương Tư tưởng Hồ Chí Minh

  1.3 Quan niệm của Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực chính của văn hóa 1.3.1 Văn hóa giáo dục Mục tiêu của văn hóa giáo dục: là thực hiện cả ba chức năng của văn hóa thông qua việc dạy 20và học Phải tiến hành cải cách giáo dục: để xây dựng một hệ thống trường lớp với chương trình và nội dung dạy và học thật khoa học, phù hợp với những bước phát tr...

  pdf21 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 398 | Lượt tải: 0

 • Đề thi cuối kì Tư tưởng Hồ Chí MinhĐề thi cuối kì Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đề chẵn: Câu 1: Nêu các luận điểm của Hồ Chí Minh về cách mạng dân tộc. Phân tích luận điểm "Đảng cộng sản là người lãnh đạo” Hiện nay đảng ta đã làm gì để giải quyết vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp? Câu 2: Nêu tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân do dân vì dân? Hiện nay cần làm gì để phát huy quyền làm chủ của nhân dân? Đề lẻ Câu 1: Nê...

  docx2 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 522 | Lượt tải: 0

 • Đề cương ôn tập môn học Tư tưởng Hồ Chí MinhĐề cương ôn tập môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Câu 17: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn hóa trong đời sống xã hội. Nhận thức về vấn đề trên, anh (chị) hãy trình bày những việc làm của bản thân để góp phần xây dựng nền văn hóa hiện nay. ❖ Quan điểm về vị trí và vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội • Một là, văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội, thuộc k...

  pdf19 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 420 | Lượt tải: 0

 • Đề cương ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí MinhĐề cương ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Câu 4: Chúng ta cần phải làm gì để đảm bảo quyền dân tộc, quyền giai cấp trong giai đoạn hiện nay? -Một dân tộc phải có bốn quyền đó là quyền độc lập, quyền dân tộc, quyền tự quyết, quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, quyền hạnh phúc ấm no + Đề bảo vệ quyền dân tộc chúng ta phải học tập để có kiến thức góp phần xd đất nước, phát triển kinh t...

  pdf14 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 472 | Lượt tải: 0

 • Vận động là phương thức tồn tại của vật chấtVận động là phương thức tồn tại của vật chất

  Vận động là phương thức tồn tại của vật chấtLỜI NÓI ĐẦU Kể từ khi con người có nhận thức thì đã có xu hướng tìm hiểu về chính mình và thế giới xung quanh. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là quan điểm vận động và sự tồn tại của vật chất. Trong quan điểm của chủ nghĩa duy vật thì thực thể của thế giới vật chất cái tồn tại vĩnh cửu tạo nên mọi sự vật và hiệ...

  doc10 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 15/10/2013 | Lượt xem: 11686 | Lượt tải: 1