• Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hộiMối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội

  Những thành tựu và phát triển trong công cuộc đổi mới của nước ta trong thời gian qua đã tạo ra thế và lực mới cả bên trong và bên ngoài để chúng ta bước vào một thời kỳ phát triển mới. Nhiều tiền đề cần thiết cho sự phát triển mang đặc trưng của dân tộc đãđược tạo ra, để giới thiệu và quảng bá cho các dân tộc khác trên thế giới. Và do đó mối quan ...

  docx19 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 12/10/2013 | Lượt xem: 3948 | Lượt tải: 9

 • Nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộcNền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc

  Chúng ta biết rằng kinh tế , khoa học kỹ thuật , công nghệ là thước đo đánh giá trình độ phát triển củat mỗi quốc gia . Tuy nhiên mỗi yếu tố này vốn chỉ là những điện kiện quan trọng để thực hiện ý tưởng của con người là cóđược cuộc sống văn minh , no đủ . Lịch sử phát triển nhân loạI cho thấy , cùng sự phát triển của trình độ sản xuất là quấ trình...

  docx10 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 12/10/2013 | Lượt xem: 3309 | Lượt tải: 2

 • Vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng trong việc xây dựng và phát huy nguồn nhân lực cho ngành kiểm toán độc lập tại Việt NamVận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng trong việc xây dựng và phát huy nguồn nhân lực cho ngành kiểm toán độc lập tại Việt Nam

  Như chúng ta đã biết, tháng 12 năm 2006, nước ta chính thức gia nhập WTO. Sau sự kiện này, Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn dịch vụ tài chính, kế toán, kiểm toán, bảo hiểm cho các đối tác nước ngoài. Điều này dẫn đến một yêu cầu thực tế bức thiết là thông tin về thị trường tài chính Việt Nam phải được minh bạch và có độ tin cậy cao. Do đó, sự bùng nổ v...

  docx15 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 12/10/2013 | Lượt xem: 1894 | Lượt tải: 1

 • Lý luận của chủ nghĩa Mác về con người và vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nướcLý luận của chủ nghĩa Mác về con người và vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

  Phát triển con người là mục tiêu cao cả nhất cả nhất của toàn nhân loại. Làn sóng văn minh thứ ba đang được loài người tới một kỉ nguyên mới, mở ra bao khả năng để họ tìm ra những con đường tối ưu đi tới tương lai. Trong bối cảnh đó sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa càng làm cho các tư tưởng tự do tìm kiếm con đường khả quan nhất cho sự nghiệ...

  doc32 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 12/10/2013 | Lượt xem: 1896 | Lượt tải: 6