• Đề tài Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hà NộiĐề tài Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  Hoà chung vào công cuộc phát triển của toàn nhân loại, Giáo dục - Đào tạo đã và đang trở thành nền tảng để phát triển kinh tế tri thức của mỗi quốc gia. Nhận thức được tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục đặc biệt là ngành học phổ thông đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng đầu tư cho lĩnh vực này trê...

  doc68 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 21/08/2017 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện Ứng hoà - Tỉnh Hà tâyĐề tài Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện Ứng hoà - Tỉnh Hà tây

  Trên thực tế, chính quyền huyện ứng hoà đã có những nỗ lực cố gắng để có thể hoàn thành tốt công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn và đã có những thành công nhất định đưa tình hình kinh tế xã hội của huyện tiếp tục phát triển trong những năm qua. Tuy nhiên trong quá trình quản lý chi ngân sách cũng không tránh khỏi những sai sót cần được khắc ...

  doc65 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 21/08/2017 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Mở rộng cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Hà NộiĐề tài Mở rộng cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Hà Nội

  Hoạt động cho vay không chỉ mang lại lợi nhuận cao cho cỏc NHTM mà cũn giỳp ngõn hàng khẳng định được vị thế trên thị trường tài chính tiền tệ, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh, mạnh và ổn định. Hoạt động cho vay tốt là một trong những nguyên nhân chính thúc đẩy sự phát triển kinh tể vững mạnh của đất nước trong thời gian qua. Những...

  doc59 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 21/08/2017 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Rượu Hà NộiĐề tài Công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Rượu Hà Nội

  Trong quá trình sản xuất, nguyên vật liệu đóng vai trò quan trọng, vừa là đối tượng lao động, vừa là cơ sở vật chất trực tiếp cấu thành nên sản phẩm, và chiếm một tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm thông qua hạ chi phí nguyên vật liệu. Do đó nguyên vật liệu phải được quản lý và hạch toán một cách chặt chẽ, khoa học. Nhận thức...

  doc72 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 21/08/2017 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hoàn thiện tổ chức lao động ở Chi nhánh Ngân hàng công thương Hai Bà TrưngĐề tài Hoàn thiện tổ chức lao động ở Chi nhánh Ngân hàng công thương Hai Bà Trưng

  Bên trên là bài chuyên đề của tôi về sơ lược và thực trạng tổ chức lao động của Chi nhánh Ngân hàng công thương Hai Bà Trưng về phân công và hiệp tác lao động, tổ chức và phục vụ nơi làm việc, điều kiện lao động và chế độ làm việc nghỉ ngơi, kích thích vật chất và tinh thần, những yếu kém và những giải pháp được tôi đề ra. Khi còn trên ngồi trên ...

  doc68 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 21/08/2017 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp tháng 8Đề tài Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp tháng 8

  Sử dụng vốn có hiệu quả nhằm bảo toàn và phát triển vốn trong các doanh nghiệp hiện nay là vấn đề rất cấp bách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung Là đơn vị hoạch toán kinh tế độc lập hoạt động trong cơ chế thi trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN. Xí nghiệp tháng 8 ...

  doc59 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 21/08/2017 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ở Công ty vận tải số 2 - Cục Vận tải đường bộ Việt Nam – Bộ giao thông vận tảiĐề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ở Công ty vận tải số 2 - Cục Vận tải đường bộ Việt Nam – Bộ giao thông vận tải

  Công tác nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh - vốn cố định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay. Cũng như các doanh nghiệp khác, Công ty vận tải số 2 luôn luôn phải cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường. Do đó đòi hỏi xí nghiệp phải chủ động sáng tạo, phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và sử dụng v...

  doc35 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 21/08/2017 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Đảm bảo nguồn tài trợ của Công ty cơ khí ô tô 3 - 2Đề tài Đảm bảo nguồn tài trợ của Công ty cơ khí ô tô 3 - 2

  Qua 39 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty cơ khí ô tô 3-2 đã trải qua biết bao thăng trầm , nhưng Công ty đã dần vượt qua và đang trên đà phát triển. Công cuộc đổi mới của đất nước ta đang đặt ra cho toàn ngành cơ khí nói chung và cho Công ty cơ khí ô tô 3-2 nói riêng nhiều thời vận mới và cũng không ít những thách thức. Để thực hiện được những...

  doc54 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 21/08/2017 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự ở Tổng công ty xăng dầu Việt NamĐề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự ở Tổng công ty xăng dầu Việt Nam

  Chúng ta đang ở vào thời kỳ phát triển rất quan trọng - đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, phấn đấu đến năm 2020 dưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Để thực hiện được nhiệm vụ đó Đảng ta đã xác định “ Lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững”. Tuy nhiên để yếu tố con n...

  doc81 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 21/08/2017 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thực trạng huy động vốn tại Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà NộiĐề tài Thực trạng huy động vốn tại Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội

  Đất nước ta đang trên con đường phát triển và hội nhập vào quá trình phân công lao động thế giới. Quá trình này có thành công hay không và thành công ở mức độ nào sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển và khả năng cạnh tranh cuả các doanh nghiệp trong nước. Do đó, tìm kiếm các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, mà đầu tiên là mở rộ...

  doc63 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 21/08/2017 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0