• Đề tài Một vài ý kiến về chế độ và kế toán tài sản cố định thuê tài chính ở Việt Nam hiện nayĐề tài Một vài ý kiến về chế độ và kế toán tài sản cố định thuê tài chính ở Việt Nam hiện nay

  Ở nước ta, cho thuê tài chính hiện đang còn là một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ, nhưng đây là một phương thức tài trợ vốn thích hợp và đã mang lại những lợi ích rất lớn đối với cả bên cho thuê và bên thuê. Nó làm giảm những khó khăn về nguồn vốn đầu tư dài hạn vào máy móc, thiết bị của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thúc đẩy nhanh quá tr...

  doc39 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 23/05/2014 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế Việt Nam hiện nayĐề tài Vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay

  Qua quá trình nghiên cứu ta thấy lợi nhuận là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp là cơ sở cho mọi hình thức kinh tế và cùng với những hiểu biết về vai trò cũng như hạn chế của lợi nhuận áp dụng vào đặc điểm của cơ chế kinh tế cũng như đặc điểm về chính trị xã hội nói lên sự thành công của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không thể dừng l...

  doc31 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 23/05/2014 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Đề án Thị trường chứng khoán Việt Nam cơ hội và những thách thứcĐề án Thị trường chứng khoán Việt Nam cơ hội và những thách thức

  Nghiên cứu vấn đề về cơ hội và thách thức ở trên đã phần nào giúp chúng ta có cái nhìn khá tổng quan đối với TTCK Việt Nam. Trong thời gian hình thành và phát triển vừa qua, có thể nhận định: Thị trường chứng khoán là thị trường của niềm tin. Tuy nhiên niềm tin của giới đầu tư đang ngày càng bị xói mòn bởi rất nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhâ...

  doc46 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 23/05/2014 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Giải pháp nhằm hoàn thiện quan hệ phân phối nước ta trong thời gian tớiĐề tài Giải pháp nhằm hoàn thiện quan hệ phân phối nước ta trong thời gian tới

  Hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kì quá độ, tiến hành quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là thời kỳ quan trọng có tính chất quyết định để xây dựng một nền kinh tế ổn định, phát triển làm nền tảng vững chắc đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong quá trình cải biến nên kinh tế, hàng loạt các vấn đề phát si...

  doc51 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 23/05/2014 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thực trạng về vai trò của của Nhà nước đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa và một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của Nhà nước đối với quá trình CNH, HĐH ở nước taĐề tài Thực trạng về vai trò của của Nhà nước đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa và một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của Nhà nước đối với quá trình CNH, HĐH ở nước ta

  Kể từ khi Nhà nước xuất hiện trong xã hội loài người cho đến khoảng thế kỷ 19, ở tất cả mọi nơi nó thực hiện những chức năng tương tự như nhau. Đó là quốc phòng, xây dựng đường sá và đê điều, bảo vệ nguồn nước, đúc tiền, đề ra và thi hành pháp luật. Cuộc cách mạng công nghiệp hoàn thành ở một số nước vào cuối thế kỷ 19 đã làm thay đổi lối sống cổ t...

  doc34 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 23/05/2014 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Lợi nhuận và một số giải pháp chủ yếu phát triển lợi nhuận của các doang nghiệp hiện nayTiểu luận Lợi nhuận và một số giải pháp chủ yếu phát triển lợi nhuận của các doang nghiệp hiện nay

  Việc đầu tư đổi mới máy móc thiết bị một cách đồng bộ ở các khâu cũng sẽ góp phần không nhỏ vào việc phấn đấu giảm chi phí, tăng sản lượng tiêu thụ. Bởi một hệ thống quản lý doanh nghiệp tốt, hiện đại sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công việc dẫn đến giảm nhân công, suy ra giảm chi phí lưu động có tác dụng giảm cổ phần quản lý doanh nghiệp, bên cạnh...

  doc16 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 23/05/2014 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Mô hình Công ty mẹ-Công ty conĐề tài Mô hình Công ty mẹ-Công ty con

  Lấy đơn cử việc phân tích khả năng áp dụng mô hình công ty mẹ - công ty con trong ngành công nghiệp xi măng Việt Nam. Trong ngành có ba mô hình quản lý chủ yếu: Tổng công ty xi măng Việt Nam (VNCC), các công ty xi măng liên doanh và các công ty xi măng địa phương. VNCC giữ vai trò điều tiết sản xuất xi măng và clinker trên thị trường Việt Nam nhưng...

  doc21 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 23/05/2014 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Phát huy vai trò con người trong lực lượng sản xuất ở nước ta trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hện đại hóaĐề tài Phát huy vai trò con người trong lực lượng sản xuất ở nước ta trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hện đại hóa

  Tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, thực hiện CNH - HĐH Đảng ta đã xác định rõ vị trí và vai trò to lớn của con người VN hiện nay, con người vừa là mục tiêu vừa là dộng lực của sự nghiệp cách mạng ấy. Mười lăm năm tiến hành đổi mới người VN đãđược giải phóng từng bước thoát khỏi sự ràng buộc của cơ chế cũ, phát huy quyền làm chủ và tính...

  doc20 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 23/05/2014 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Đề án Những giải pháp marketing nhằm mở rộng thị trường hoạt động của Công ty cầu 12Đề án Những giải pháp marketing nhằm mở rộng thị trường hoạt động của Công ty cầu 12

  Công ty cầu 12 được xây dựng với nhiệm vụ và chức năng xây dựng phát triển đất nước đã trảI qua biết bao thăng trầm kể từ khi thành lập công ty đến nay. Trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, đòi hỏi công ty phảI có sự thay đổi một mặt về cơ cấu tổ chức hành chính cho đến định hướng chiến lược cho công ty. Đây thực sự là một bài t...

  doc34 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 23/05/2014 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Đề án Vấn đề lựa chọn thị trường mục tiêu trong hoạt động marketing sản phẩm dầu thực vật của công ty dầu Cái LânĐề án Vấn đề lựa chọn thị trường mục tiêu trong hoạt động marketing sản phẩm dầu thực vật của công ty dầu Cái Lân

  Để thực hiện được mục tiêu phục vụ toàn bộ thị trường trước hết công ty phải xác định đâu là thị trường mà cônh ty đã có được đâu là thị trường mà công ty cần vươn tới , bằng các hoạt động nghiên cứu marketing của mình. Cụ thể là công ty nên tập trung vào những khúc thị trường mới như những vùng nông thôn miền núi, ngoại thành và những nơi đông ...

  doc23 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 23/05/2014 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0