• Luận văn Một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan Công ty Điện lực ILuận văn Một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan Công ty Điện lực I

  Với sự giúp đỡ tận tình của các anh chị, cô chú trong cơ quan Công ty Điện lực I đặc biệt là với sự giúp đỡ của thầy trực tiếp hướng dẫn chuyên đề: PGS.TS. Phan Kim Chiến em đã hoàn thành chuyên đề thực tập có tên “Một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan Công ty Điện lực I”. Dù có nhiều cố gắng nhưng do trình độ kiến thức cũng...

  doc81 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 14/06/2014 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh hàng hoá tại Xí nghiệp dịch vụ sửa chữa bảo hànhChuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh hàng hoá tại Xí nghiệp dịch vụ sửa chữa bảo hành

  Trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thương mại thì hàng hoá được tiêu thụ là một phần để xác định kết quả sản xuất kinh doanh. Nhờ đó mà doanh nghiệp thu hồi được vốn và thực hiện quá trình tái sản xuất tiếp theo. Tại Xí nghiệp dịch vụ sửa chữa bảo hành thực hiện quá trình “ bán hàng – mua hàng” có thể nói theo cách khác là chuyển từ hình thái “...

  doc85 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 14/06/2014 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Hoàn thiện qui định pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước từ thực tiễn ngành dượcLuận văn Hoàn thiện qui định pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước từ thực tiễn ngành dược

  Cho đến nay, tiến trình CPH DNNN nói chung cũng như CPH DNDNN nói riêng đã đạt được những thành công nhất định, đã khẳng định chủ trương CPH của Đảng và Nhà nước ta là đúng đắn và là giải pháp quan trọng trong việc sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các DNNN. Đây cũng là một giải pháp rất quan trọng cơ cấu lại và nâng c...

  doc96 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 14/06/2014 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác giám định bồi thường trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại Công ty Bảo Minh Quảng NinhLuận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác giám định bồi thường trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại Công ty Bảo Minh Quảng Ninh

  Trải qua 5 năm hoạt động, Bảo Minh Quảng Ninh nhìn lại để thấy một cách khái quát chặng đường mình vừa đi qua, những khó khăn, thuận lợi, những thất bại và thành công, đặc biệt là trong nghiệp vụ bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới đối với người thứ ba. Đây là một trong những sản phẩm quan trọng và làm tăng doanh thu của Công ty. Chất lượng của sản phẩm b...

  doc94 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 14/06/2014 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo thực tập tại UBND quận Ba ĐìnhBáo cáo thực tập tại UBND quận Ba Đình

  Với tốc độ phát triển, đô thị hóa diễn ra rất nhanh chóng trên địa bàn thành phố hà Nội nói riêng và cả nước nói chung thì hiện nay đòi hỏi cần phải có 1 hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại để đáp ứng kịp thời cho sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của con người trong nền kinh tế thị trường. Và Quận Ba Đình là trung tâm hành chính và chính...

  doc29 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 14/06/2014 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh tại Chi nhánh Ngân hàng công thương Hưng YênChuyên đề Mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh tại Chi nhánh Ngân hàng công thương Hưng Yên

  Doanh nghiệp ngoài quốc doanh là một thành phần kinh tế rất năng động và có vai trò hết sức to lớn trong sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế nước ta trong giai đoạn vừa qua. Trong thời gian tới, các DNNQD sẽ là một khu vực kinh tế phát triển mạnh mẽ nhất và là động lực to lớn thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển; vì vậy, cần tạo ra một cơ ch...

  doc85 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 14/06/2014 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Sự vận dụng chính sách kinh tế mới NEP ở Việt NamTiểu luận Sự vận dụng chính sách kinh tế mới NEP ở Việt Nam

  Thành công trong quá trình đổi mới ở Việt Nam những năm qua đã chứng minh tính đúng đẵn của người bước đầu tiên và hứa hẹn nhiều tiềm năng cho phát triển. Tuy nhiên, vì là một nước có điểm xuất phát thấp, vẫn còn là một nước nghèo, môi trường sinh thái cũng ở ngưỡng suy thái, Việt Nam nhất thiết phải theo đuổi chiến lược: Tăng trưởng nhanh về kinh ...

  doc10 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 14/06/2014 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp cơ khí 79Luận văn Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp cơ khí 79

  Có thể nói, bộ phận kế toán cung cấp các thông tin quan trọng nhất về hoạt động sản xuất kinh doanh giúp các nhà quản trị doanh nghiệp đề ra phương hướng và biện pháp quản lý hiệu quản lý kinh tế chính là kế toán chi phí sản xuất và giá thành. Qua quá trình thực tập tại Xí nghiệp cơ khí 79 cho thấy công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành lu...

  doc80 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 14/06/2014 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Biện pháp huy động vốn tại công ty chế tạo máy điện Việt Nam-HungariChuyên đề Biện pháp huy động vốn tại công ty chế tạo máy điện Việt Nam-Hungari

  Từ những lý luận đã nêu trên và qua phân tích tình hình thực tế của công ty Chế Tạo Máy Điện Việt Nam – Hungari, ta thấy việc huy động vốn của mỗi doanh nhiệp có những đặc trưng riêng của nó và dù ở doanh nghiệp nào thì vấn đề huy huy động vốn là vấn đề luôn được đặt ra và rất bức xúc, là một trong những điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát ...

  doc58 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 14/06/2014 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Quản lý xuất khẩu lao động tại Công ty cổ phần phát triển công nghiệp- xây lắp và thương mại Hà TĩnhChuyên đề Quản lý xuất khẩu lao động tại Công ty cổ phần phát triển công nghiệp- xây lắp và thương mại Hà Tĩnh

  Đối xử công bằng không phân biệt người lao động do công ty xuất khẩu, không phân biệt là người Hà Tĩnh hay người tĩnh khác, lao động có chuyên môn kỉ thuật hay lao động phổ thông . Nếu như phía chủ sử dụng lao động vi phạm cần cương quyết đòi hỏi quyền lợi cho người lao động. Công ty không thể có tháI độ thờ ơ, vô trách nhiệm với quyền lợi của ng...

  doc75 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 14/06/2014 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0