• Đề tài Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, những vấn đề lý luận và thực tiễn trong những năm thực hiện đường lối đổi mớiĐề tài Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, những vấn đề lý luận và thực tiễn trong những năm thực hiện đường lối đổi mới

  Trải qua 19 năm thực hiện chiến lược đổi mới toàn diện, đất nước ta đã thu được những thành công to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Điều này chính là những bằng chứng sinh động và mang tính thực tiễn cho thấy lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về con đường quá độ thẳng lên chủ nghĩa xã hội đã vạch ra phương hướng và những đi phù hợp, giúp các nước kém p...

  doc22 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 24/05/2014 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Cơ hội và thách thức cần vượt qua của Việt Nam trước xu thế toàn cầu hoáĐề tài Cơ hội và thách thức cần vượt qua của Việt Nam trước xu thế toàn cầu hoá

  Tuy nước ta đang trong quá trình hội nhập và còn gặp nhiều khó khăn, bất cập nhưng chúng ta đang đi đúng hướng theo con đường của mình với bằng chứng là những thành tựu đã đạt được sau 15 năm đổi mới . Hội nhập kinh tế quốc tế với các quốc gia trên thế giới tạo cho nước ta có nhiều cơ hội và thuận lợi nhất định và chúng như là một đòn bẩy tốt để tạ...

  doc20 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 24/05/2014 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Đề án Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ ­ cơ hội và thách thứcĐề án Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ ­ cơ hội và thách thức

  Từ khi thực hiện chính sách mở cửa nền kinh tế tới nay,Việt Nam đã thu được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế xã hội. Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã được đề ra trong các văn kiện của Đảng. Mục tiêu của Đảng , Chính phủ là mở rộng giao lưu kinh tế với quốc tế trong đó đẩy mạnh xuất khẩu là mục tiêu hàng đầu và ngành thuỷ sản được quan tâ...

  doc39 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 24/05/2014 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Chất lượng dịch vụ xe buýt Hà NộiĐề tài Chất lượng dịch vụ xe buýt Hà Nội

  Đã đến lúc ngành giao thông công cộng mà xe buýt được đề cập ở đây phải nâng cao khẩu hiệu KISS - làm cho nó đơn giản và nhanh chóng ( Keep it Simple and Speedy) để thực hiện mục đích "tất cả vì khách hàng" Có thể nói, những cố gắng và nỗ lực của các cơ quan chức năng nhằm nâng cao số lượng xe buýt của Hà Nội, từ đó xây dựng một hệ thống xe buýt củ...

  docChia sẻ: aloso | Ngày: 24/05/2014 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường hoạt động quảng bá thương hiệu giầy dép của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường thế giớiĐề tài Những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường hoạt động quảng bá thương hiệu giầy dép của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường thế giới

  Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới và tiến trình hội nhập của nền kinh tế Việt Nam với khu vực và thế giới để khẳng định mình trên thị trường thế giới các doanh nghiệp giầy dép Việt Nam cần phải tìm ra được hướng đi cho mình, không thể mãi núp bóng dưới các nhãn mác nước ngoài mà phải tạo lập cho mình những nhãn hiệu, thương hi...

  doc34 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 24/05/2014 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Đề án Đầu tư với sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành theo hướng Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Việt NamĐề án Đầu tư với sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành theo hướng Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Việt Nam

  Sau gần 20 năm thực hiện đổi mới, nền kinh tế nước ta đã đạt mức tăng trưởng tương đối cao và ổn định. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đáng kể, đặc biệt là cơ cấu ngành kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế là yếu tố cơ bản đưa toàn bộ nền kinh tế phát triển theo hướng CNH- HĐH. Trên bảng xếp hạng của thế giới, Việt Nam đã dần cải thiện đư...

  doc68 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 24/05/2014 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Phân tích và thiết kế Hệ thống thông tin quản lí nhân sựĐề tài Phân tích và thiết kế Hệ thống thông tin quản lí nhân sự

  Thế giới đang ngày càng phát triển về mọi mặt, cả tri thức, cả kinh tế lẫn văn hoá. Kinh tế càng phát triển thì ngày càng có nhiều cơ quan và tổ chức tham gia vào hoạt động. Cùng với sự phát triển vượt bậc của Khoa Học thì việc quản lý các vấn đề hoạt động kinh tế của cơ quan và tổ chức dễ dàng hơn. Nếu sử dụng các phần mềm quản lý thì làm cho các...

  doc39 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 24/05/2014 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân sự ở Công ty Vận tải hành khách số 14 Hà NộiĐề tài Xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân sự ở Công ty Vận tải hành khách số 14 Hà Nội

  Trong xu thế quốc tế hoá và hội nhập đang diễn ra hết sức mạnh mẽ, mỗi quốc gia đều trở thành một mắt xích quan trọng của nền kinh tế thế giới, không có quốc gia nào dù lớn mạnh đến đâu lại đi ngược lại với xu thế đó mà vẫn có thể phát triển được. Nếu xét trong phạm vi một doanh nghiệp thì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp đòi hỏi bộ máy qu...

  doc32 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 24/05/2014 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Nâng cao khả năng cạnh tranh cho xuất khẩu hàng Thuỷ sản Việt Nam vào thị trường EUĐề tài Nâng cao khả năng cạnh tranh cho xuất khẩu hàng Thuỷ sản Việt Nam vào thị trường EU

  Thị trường EU vừa mang yếu tố của một thị trường tiêu thụ thông thương, vừa mang yếu tố giúp nâng cao uy tín của hàng thuỷ sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, đồng thời nó còn là công cụ nhằm giúp đa dạng và làm cân bằng các thị trường xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam. Thị trường EU đang ngày càng phát triển và khẳng định là một trung tâm kinh tế lớn ...

  doc45 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 24/05/2014 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Nghiên cứu về tầng mạng của mạng máy tínhĐề tài Nghiên cứu về tầng mạng của mạng máy tính

  Tầng mạng được hình thành nhằm đảm bảo trao đổi thông tin giữa các mạng con trong một hệ thống mạng lớn. Tầng này quyết định đường đi giữa các gói số liệu, khả năng định tuyến dựa trên cơ chế định địa chỉ thống nhất mà lớp mạng quy định trong các nút mạng. Ngoài ra nó còn kiểm soát dòng dữ liệu trên các tuyến để tránh tắc nghẽn hoặc mất mát thông t...

  doc24 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 24/05/2014 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0