• Tổ chức lập và phân tích bcbc tại công ty vận tải thuỷ ITổ chức lập và phân tích bcbc tại công ty vận tải thuỷ I

  Căn cứ vào số liệu trên sổ theo dõi thu tiền (tiền mặt và tiền gửi), có đối chiếu với số liệu trên các sổ theo dõi nợ phải thu của các TK: TK131, TK133, TK138, TK141 để ghi số tiền 46.394.820.490 đồng. 3. Tiền thu từ các khoản khác(mã số 03) Chỉ tiêu này không có số liệu. 4. Tiền đã trả cho người bán (mã số 04) Lấy số liệu từ sổ theo dõi chi ti...

  doc60 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại Công ty Xây lắp – Phát triển nhà số 1Đề tài Lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại Công ty Xây lắp – Phát triển nhà số 1

  Ở nước ta theo Điều 3 Luật Doanh nghiệp ghi nhận: “Doanh nghiệp là tổ chức kinh doanh có tên riêng, tài sản, trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.” Mà kinh doanh là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư từ sản xuất, tiêu thụ...

  doc87 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước (Nghiên cứu vận dụng tại Nhà máy len Hà Đông)Đề tài Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước (Nghiên cứu vận dụng tại Nhà máy len Hà Đông)

  Từ khái niệm trên có thể thấy vốn nhà nước được cấu thành bởi ba bộ phận: Một là, vốn được cấp từ ngân sách, là vốn doanh nghiệp nhà nước được cấp phát lần đầu khi mới hoạt động (xác định từ thời điểm giao nhận vốn), vốn được cấp bổ sung trong quá trình hoạt động; vốn được tiếp quản từ chế độ cũ để lại. Hai là, vốn có nguồn gốc ngân sách, là cá...

  doc74 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty công trình giao thông 208 thuộc tổng giao thông 4 - Bộ Giao Thông Vận tảiĐề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty công trình giao thông 208 thuộc tổng giao thông 4 - Bộ Giao Thông Vận tải

  Nói đến hoạt động của doanh nghiệp ta nghĩ ngay đến vấn đề vốn nhiều hay ít sẽ tạo ra mức doanh thu lớn hay nhỏ. Như vậy, với một mức doanh thu nào đó, đòi hỏi phải có sự cân bằng tương ứng với một lượng vốn. Tuy nhiên, mối quan hệ đó không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với nhau, điều đó còn phụ thuộc vào hiệu quả quản lý, sử dụng vốn kinh doanh....

  doc83 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Phân tích tình hình tài chính Công ty cổ phần Sao ViệtĐề tài Phân tích tình hình tài chính Công ty cổ phần Sao Việt

  Thông tin bên ngoài gồm những thông tin chung (liên quan đến trạng thái nền kinh tế, cơ hội kinh doanh, chính sách thuế, lãi suất), thông tin về ngành kinh doanh (thông tin liên quan đến vị trí của ngành trong nền kinh tế, cơ cấu ngành, các sản phẩm của ngành, tình trạng công nghệ, thị phần ) và các thông tin về pháp lý, kinh tế đối với doanh nghiệ...

  doc52 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cơ khí Xây dựng và Lắp máy điện nướcĐề tài Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cơ khí Xây dựng và Lắp máy điện nước

  + Đối với các chủ ngân hàng và các nhà cho vay tín dụng mối quan tâm hàng đầu của họ chủ yếu là khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Vì vậy họ đặc biệt quan tâm đến lượng tiền và các tài khoản có thể chuyển nhanh thành tiền, từ đó so sánh với nợ ngắn hạn để biết được khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các chủ ngân hàng và các ...

  doc73 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Quá trình thưc hiện xuất khẩu lao động tại Công ty dịch vụ và thương mạiQuá trình thưc hiện xuất khẩu lao động tại Công ty dịch vụ và thương mại

  Chủ trương của nhà nước ta hiện nay là tiếp tục củng cố, ổn định và phát triển thị trường cũ, nơi hiện nay đang có lao động Việt nam làm việc như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Lào, LiBi.Đồng thời xúc tiến tích cực nhằm khai thông các thị trường mới như Brunei, Hồng Kông, một số nước Châu Mỹ La tinh và các vùng vịnh. Sẽ thí điểm đưa một số lao động ...

  doc43 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển các công ty chứng khoán ở Việt Nam giai đoạn hiện nayĐề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển các công ty chứng khoán ở Việt Nam giai đoạn hiện nay

  Trong mô hình ngân hàng đa năng toàn phần, một ngân hàng có thể tham gia tất cả các hoạt động kinh doanh tiền tệ, chứng khoán, bảo hiểm mà không cần thông qua những pháp nhân riêng biệt. Khác với mô hình trên, trong mô hình ngân hàng đa năng một phần, một ngân hàng muốn tham gia hoạt động kinh doanh chứng khoán phải thông qua công ty con là pháp n...

  doc68 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của ngân hàng ngoại thương Việt NamThực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của ngân hàng ngoại thương Việt Nam

  Vai trò của ngành Ngân hàng nói chung và của công tác thẩm định dự án nói riêng là rất quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt là khi xã hội ngày càng phát triển. Tuy nhiên đây cũng là một ngành chịu ảnh hưởng rất lớn bởi các biến động của môi trường như các chính sách, các văn bản pháp luật Vì vậy, Chính phủ và các Bộ ngành cần phải có đường lối ch...

  doc75 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Một số giải pháp cho vấn đề huy động và sử dụng vốn có hiệu quả tại Công ty bánh kẹo Hải HàĐề tài Một số giải pháp cho vấn đề huy động và sử dụng vốn có hiệu quả tại Công ty bánh kẹo Hải Hà

  Nhu cầu về vốn xét trên giác độ mỗi doanh nghiệp là điều kiện để duy trì sản xuất, đổi mới thiết bị công nghệ, mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng việc làm và thu nhập cho người lao động, đóng góp cho xã hội. Như vậy: Vốn kinh doanh là công cụ quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp. Vốn kinh doanh phản á...

  doc59 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0