• Đề tài Quy hoạch phát triển thương mại ở nước ta hiện nay – những vấn đề lý luận và thực tiễnĐề tài Quy hoạch phát triển thương mại ở nước ta hiện nay – những vấn đề lý luận và thực tiễn

  Thời gian để hoàn thành đề tài này là 12 tháng ( 2004-2005), kể từ ngày đề cương được Hội đồng khoa học Bộ phê duyệt. Cụ thể như sau : - Chuẩn bị tư liệu, xây dựng nội dung và các tiêu chí cho khảo sát thực tế 02 tháng. - Khảo sát từ 5 –7 tỉnh, thành phố ở miền Bắc ( trong đó có một số tỉnh trung du, miền núi khoảng 01 tháng, 1,5 đến 2 tháng k...

  doc30 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 19/06/2014 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Đề án Kế hoạch lao động - Việc làm và những giải pháp giải quyết việc làm trong thời kỳ kế hoạch 5 năm: 2001 - 2005 ở Việt NamĐề án Kế hoạch lao động - Việc làm và những giải pháp giải quyết việc làm trong thời kỳ kế hoạch 5 năm: 2001 - 2005 ở Việt Nam

  Đề tài này giúp em hiểu thêm về thực trạng lao động ở Việt Nam và việc xây dựng kế hoạch việc làm để đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, góp phần đưa nước ta có vị thế mới trên trường quốc tế là yêu cầu khách quan, là nguyện vọng bức thiết của nhân dân ta. Trong phạm vi đề tài này em đã có sự tìm hiểu và nghiên cứu tuy nhiên bài ...

  doc27 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 19/06/2014 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Đề án Bàn về phỏng vấn tuyển dụngĐề án Bàn về phỏng vấn tuyển dụng

  Như vậy sự cạnh tranh quyết liệt của các doanh nghiệp hiện nay trong quốc gia cũng như trên trường quốc tế thì việc đào tạo tuyển dụng cho công ty mình có nguồn nhân lực vững mạnh đã được các doanh nghiệp đánh giá là quan trọng nhất. Vì vậy công việc phỏng vấn tuyển dụng, phải hết sức hợp lý thì mới có thể lựa chọn được những người có khả năng làm ...

  doc17 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 19/06/2014 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Xây dựng hệ thống thông tin quản lí kho và bán hàng của Công ty VINAĐề tài Xây dựng hệ thống thông tin quản lí kho và bán hàng của Công ty VINA

  * Xem sổ sách - Cho phép xem sổ sách chứng từ theo yêu cầu của GĐ. - Xem theo mã, theo tên, theo nhóm. * Tìm kiếm - Tìm kiếm theo tên hàng , mã hàng, nhóm hàng. * Tính - Thành tiền =Đơn giá* Số lượng - Lợi nhuận =Doanh thu-Chi phí - Số dư cuối kì =Số dư đầu kì + Số phát sinh tăng – Số phát sinh giảm

  doc25 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 19/06/2014 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Đề án Thị trường ôtô Việt Nam trong những năm gần đây thực trạng và giải phápĐề án Thị trường ôtô Việt Nam trong những năm gần đây thực trạng và giải pháp

  Thị trường ôtô nước ta luôn luôn thay đổi không ngừng nên trong khuân khổ của đề án này không thể nghin cứu một cách đầy đủ . Nhưng từ nghin cứu trên chúng ta có thể có những nhận xét chung về thị trường ôtô nước ta như sau. Lượng cung vào thị trường rất đa dạng và thường xuyên lớn hơn rất nhiều so với lượng cầu. Các nhà đầu tư vào thị trường th...

  doc63 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 19/06/2014 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Đề án Nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt NamĐề án Nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Thời gian tới khi Luật cạnh tranh ra đời và có hiệu lực, nó sẽ tạo khung pháp lý quan trọng cho hoạt động cạnh tranh của các NHTM. Các NHTM Việt Nam sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa để cạnh tranh và nâng cao sức cạnh tranh của từng ngân hàng và của toàn bộ hệ thống. Và cũng hy vọng, bước vào thế kỷ XXI này, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của...

  doc27 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 19/06/2014 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Đề án Phát triển nhà ở theo dự án tại Hà Nội – Thực trạng và giải phápĐề án Phát triển nhà ở theo dự án tại Hà Nội – Thực trạng và giải pháp

  Xây dựng Hà Nội trở nên to đẹp, hiện đại nhưng không mất đi những nét truyền thống để xứng đáng là Thủ đô của cả nước là mục tiêu và chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước ta. Góp phần thực hiện mục tiêu và chiến lược đó, Thành uỷ Hà Nội đã đưa ra một chương trình đúng đắn đó là chương trình 12/Ctr/TU – Chương trình phát triển nhà ở theo dự án.

  doc44 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 19/06/2014 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Đề án Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế thời kỳ 2001 – 2005 ở Việt Nam và các giải pháp thực hiệnĐề án Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế thời kỳ 2001 – 2005 ở Việt Nam và các giải pháp thực hiện

  Chuyển dịch cơ cấu phải được nhân thức, thực hiện từ mọi ngành, mọi cấp, là công việc thường xuyên liên tục. Để làm sao nền kinh tế có thể nắm bắt tổng hợp tốt nhất tất cả các nguồn lực, các cơ hội từ trong và ngoài nước tạo ra. Chuyển dịch cơ cấu phải xây dựng cơ cấu cho chi tiết cho từng ngành, từng lĩnh vực trong nền kinh tế ở năm tới, đồng thời...

  doc45 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 19/06/2014 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Đề án Ché độ bảo hộ về sở hữu nhãn hiệu hàng hoá trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoáĐề án Ché độ bảo hộ về sở hữu nhãn hiệu hàng hoá trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá

  Cùng với sự tồn tại vững mạnh của các doanh nghiệp lớn, buộc chúng ta phải có cách nhìn đúng đắn hơn về vai trò của thơng hiệu sản phẩm và phải có những biện pháp mới trong quảng bá và bảo hộ tài sản vô hình này .Xu hớng hiện nay về cuộc cạnh tranh trên thi trờng không phải là chất lợng, giá rẻ mà là cạnh tranh về ấn tợng thơng hiệu .Để Việt Nam ti...

  doc29 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 19/06/2014 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Đề án Vai trò của chính sách tiền tệ trong điều tiết hoạt động kinh tế vĩ môĐề án Vai trò của chính sách tiền tệ trong điều tiết hoạt động kinh tế vĩ mô

  Từ khi nền kinh tế Việt Nam bắt đầu đổi mới, đặc biệt là từ khi đổi mới hoạt động ngân hàng cho đến nay, cơ chế điều hành chính sách tiền tệ đã được ngân hàng nhà nước từng bước cải cách theo hướng bám sát vào các diễn biến của thị trường. Chính sách tiền tệ đã phát huy vai trò của mình một cách hiệu quả, góp phần quan trọng vào thực hiện các mục t...

  doc40 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 19/06/2014 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0