• Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Các loại mô hình mạngBài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Các loại mô hình mạng

  Topology là mô hình liên kết của các thiết bị mạng gồm dạng vật lý và luận lý. Topo vật lý: là dạng hình học liên kết của các thiết bị mạng bằng cáp, sóng, Topo luận lý là nguyên lý truyền thông trong từng loại mạng. Dạng hình học chỉ là lý thuyết, còn thực tế hiếm khi sắp xếp các máy đúng như những hình dạng đã học.

  pptx29 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 17/08/2021 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Mô hình osi và giao thức tcp/ipBài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Mô hình osi và giao thức tcp/ip

  Giống: Cùng phân nhiều lớp. Đều có các lớp: Applicaion, Transport, Network Kỹ thuật chuyển Packet. Có sự ảnh hưởng lớn đến các hệ thống mạng. Khác: TCP/IP kết hợp chung Application, Presentation, Session TCP/IP kết hợp Data Link& Physical chung. TCP/IP đơn giản hơn TCP/IP được chuẩn hóa và dùng trên toàn thế giới.

  pptx54 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 17/08/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 1: Giới thiệuBài giảng Mạng máy tính - Chương 1: Giới thiệu

  Mạng ngang hàng(Peer to Peer) Cung cấp kết nối giữa các máy tính nhưng không có máy nào đóng vai trò phục vụ.Có thể vừa là Client vừa là Server Mạng phân cấp (Client - Server) Có một hệ thống cung cấp các dịch vụ và tài nguyên cho cả mạng gọi là các Server. Các máy còn lại sử dụng dịch vụ, tài nguyên gọi là Client.

  ppt32 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 17/08/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Các hoạt động của cdit trong mảng quản lý mạng viễn thôngCác hoạt động của cdit trong mảng quản lý mạng viễn thông

  Trong lĩnh vực quản lý mạng viễn thông, CDIT đã thực hiện nghiên cứu không chỉ lý thuyết mà còn tìm hiểu từ thực tế để từ đó đưa ra các tư vấn, khuyến nghị và đề xuất áp dụng triển khai cho VNPT. Các kết quả này góp một phần không nhỏ trong việc giúp VNPT hướng tới mô hình quản lý mạng đích, đồng nhất cách thức quản lý điều hành các dịch vụ...

  pdf4 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 17/08/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thiết kế, xây dựng mạngBài giảng Thiết kế, xây dựng mạng

  20 , Điều khiển từ xa không hoạt động . 1 , Các địa chỉ điều khiển từ xa không chính xác 2 , Khoảng cách remote quá xa hoặc góc quá lớn . 3 , Pin yeáu . 4 , Remote hay bảng điều khiển phía trước đầu ghi bị hư hỏng . 21 . Thời gian lưu trữ là không đủ 1 , Dung lượng ổ cứng là không đủ . 2 , Các đĩa cứng bị hư hỏng . 22 . Các tập tin tải về k...

  pdf265 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 17/08/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Detection and Tracking of an Odor Source in Sensor Networks Using a Reasoning SystemDetection and Tracking of an Odor Source in Sensor Networks Using a Reasoning System

  There are many useful and humanitarian reasons to locate the source of a chemical odor source. Generally, the majority of work in this area uses reactive control schemes that track an odor plume along its entire length. This type of an approach is slow and difficult in cluttered environments. In this paper, we presented an interpolation and ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 17/08/2021 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Speech Recognition in Human-Computer Interactive ControlSpeech Recognition in Human-Computer Interactive Control

  This application will use Vietnamese voice to handle the operation of tank model remote control. The program supports more than 30 control commands formed by 25 single words as shown in Table II below. Two major modules in the program are Speech Recognition module (written in Java language) and Tank Model Remote Control module (written in C# ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 17/08/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Design and Implementation of Short Message Service (SMS) Banking SystemDesign and Implementation of Short Message Service (SMS) Banking System

  In developing countries like Nigeria, SMS Banking is not yet widespread. The remote banking systems available are the electronic system and the use of ATM. As stated previously, these methods of banking have a lot of pitfalls ranging from inconvenience to high cost of operations. With SMS banking, most of the problems associated with other b...

  pdf5 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 17/08/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Novel optimal coordinated voltage control for distribution networks using differential evolution techniqueNovel optimal coordinated voltage control for distribution networks using differential evolution technique

  In this paper, a newly proposed coordinated voltage control CVC method for distribution networks with multiple DG connections has been presented. The proposed CVC method is designed to obtain the optimal settings for the control devices from an optimization problem. The designed algorithm used a DE technique in co-simulation with OpenDSS softwar...

  pdf14 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 17/08/2021 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Quality of transmission aware routing in ad hoc networks based on cross-Layer model combined with the static agentQuality of transmission aware routing in ad hoc networks based on cross-Layer model combined with the static agent

  In order to improve the performance of ad hoc networks in the case of the wide area and high node density, it is essential to study the routing algorithm taking into account QoT. We presented in this paper the impact of the physical impairments on the performance of ad hoc networks. The physical impairments are considered including the loss of s...

  pdf16 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 17/08/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0