• Đề tài Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần phát triển truyền thông Việt BaĐề tài Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần phát triển truyền thông Việt Ba

  - Phòng TC-HC tiếp nhận và đánh giá sơ bộ hồ sơ dự tuyển. Khi kiểm tra hồ sơ, Phòng TC-HC loại các hồ sơ không đạt yêu cầu theo thông báo, lập danh sách các ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu theo thứ tự ưu tiên có bằng cấp, chuyên môn, kinh nghiệm cao hơn và các điều kiện ưu tiên khác theo yêu cầu của Công ty cho mỗi lần tuyển. - Lập danh sách các ứng...

  doc25 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nhân viên ở công ty cổ phần gỗ GagoĐề tài Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nhân viên ở công ty cổ phần gỗ Gago

  Đào tạo lý luận: giúp cho người lao động hiểu bản chất sự vật, biết cách hành động cũng như biét được phương hướng trong công việc thực tế. Người được trang bị lý luận tốt có khả năng ôn cũ biết mới, từ việc biết rồi suy ra việc chưa biết. Để thực hiện công việc có hiệu quả, cần kết hợp học đi đôi với hành, lý luận kết hợp với thực tế. Giáo dục lý ...

  doc53 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Nâng cao hiệu quả phát triển nguồn nhân lực của công ty in tổng hợp Hà NộiNâng cao hiệu quả phát triển nguồn nhân lực của công ty in tổng hợp Hà Nội

  - Đối với nhà quản trị, nhu cầu của các cá nhân nổi lên như một trong những vấn đề cần được quan tâm hàng đầu. Bởi vì, nhu cầu có vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động của con người. Sự thoả mãn nhu cầu là động lực thúc đẩy hoạt động của mỗi cá nhân và tập thể. Nhu cầu quy định xu hướng lựa chọn ý nghĩ, tình cảm và ý chí của con người. Mặt k...

  doc63 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn lao động tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hà NộiĐề tài Hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn lao động tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hà Nội

  - Phân tích công việc là một tiến trình xác định một cách có hệ thống các nhiệm vụ và các kỹ năng cần thiết để thực hiện các công việc trong một tổ chức - Phân tích công việc có ý nghĩa quan trọng và là công cụ cơ bản trong mọi giai đoạn của quản trị TNNS, nó là cơ sở để tuyển dụng bình đẳng. - Mục đích của phân tích công việc là đưa ra 3 bảng: m...

  doc56 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hoàn thiện tổ chức lao động tại công ty lắp máy và xây dựng số 5Đề tài Hoàn thiện tổ chức lao động tại công ty lắp máy và xây dựng số 5

  + Về mặt kinh tế: Tổ chức lao động cho phép nâng cao Năng suất lao động và tăng cường hiệu quả sản xuất nhờ tiết kiệm lao động sống và sử dụng có hiệu quả tư liệu sản xuất hiện có. Từ đó nâng cao hiệu quả làm việc của người lao động mà vẫn tạo sự thoải mái cho họ trong công việc. Bên cạnh đó việc sử dụng tư liệu sản xuất hiệu quả sẽ tránh được sự l...

  doc60 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Tạo động lực lao động tại nhà máy sợi Hà nội - Thực trạng và giải phápĐề tài Tạo động lực lao động tại nhà máy sợi Hà nội - Thực trạng và giải pháp

  Học thuyết đã chỉ ra mối quan hệ giữa lợi ích và động lực lao động.Nếu lợi ích mà người lao động nhận được càng lớn thì họ làm việc càng tích cực, càng có nhiều hành vi tốt. Ngược lại nếu họ bị phạt tức là lợi ích của họ bị giảm thì cũng hạn chế được những hành vi tiêu cực. 2.2.2 Nhược điểm -Học thuyết đòi hỏi cần phải có hệ thống đánh giá thực ...

  doc82 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu về thực trạng công tác Bảo hộ lao động trong Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ khí Hà NộiTìm hiểu về thực trạng công tác Bảo hộ lao động trong Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội

  Qua bảng số liệu trên ta thấy công ty đã thực hiện bố trí sử dụng lao động phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ đào tạo, cụ thể như phòng tổ chức nhân sự (6 người), phòng y tế (5 người), văn phòng công ty(18 người), ban quản lý DA(1 người) Đây đều là những người phù hợp với công việc và chuyên môn. Nhưng với số người ở văn phòng công ty là 18 người như...

  doc76 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Phân tích thực trạng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHHNN một thành viên Cơ Khí Hà NộiĐề tài Phân tích thực trạng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHHNN một thành viên Cơ Khí Hà Nội

  Giúp tổng giám đốc ra các quyết định, nội quy, quy chế về lao động, tiền lương, tổ chức nhân sự và giải quyết những vấn đề chính sách xã hội theo quy định của công ty. Nhiệm vụ: Dự thảo các văn bản về tổ chức nhân sự, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng các văn bản nội quy về tổ chức nhân sự và giải quyết...

  doc71 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty cơ khí Ô tô 3-2Đề tài Hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty cơ khí Ô tô 3-2

  - Thứ hai: Phải làm cho năng xuất lao động không ngừng nâng cao. Tiền lương là một đòn bẩy nâng cao NSLĐ, tạo cơ sở quan trọng nâng cao hiệu quả kinh doanh. Do vậy tổ chức tiền lương phải đạt yêu cầu làm tăng sản xuất sức lao động. Mặt khác đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với việc nâng cao trình độ và kỹ năng của người lao động. - Thứ ba: Phải đảm ...

  doc51 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại công ty TNHH nhựa đường petrolimexThực trạng công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại công ty TNHH nhựa đường petrolimex

  - Về mặt hàng sản xuất của công ty, chủ yếu là nhựa đường, đây là ngành các hạng độc hại nguy hiểm do đó yêu cầu các nhân viên có sức khoẻ tốt để đáp ứng được yêu cầu của công việc, đặc biệt là đối với các công nhẫn trực tiếp, vì vậy để đảm bảo cho các ứng viên có sức làm việc lâu dài trong công ty và tránh những đòi hỏi không chính đáng của người ...

  doc55 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0