• Tiểu luận Lạm phát và những biện pháp khắc phục lạm phátTiểu luận Lạm phát và những biện pháp khắc phục lạm phát

  Qua phân tích sơ lược về hiện tượng lạm phát, chúng ta bước đầu có thể hiểu khái quát về hiện tượng nhạy cảm với trạng thái của nền kinh tế. Lạm phát chỉ nổ ra không chỉ ở các nước kém phát triển mà ngay cả trong nền kinh tế công nghiệp phát triển cũng chứa những mầm mống của lạm phát. Lạm phát gây ra nhiều tác hại của nền kinh tế, đẩy nền kinh tế ...

  doc28 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 21/04/2015 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Các giải pháp kinh tế tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ và tăng doanh thu ở Công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩuCác giải pháp kinh tế tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ và tăng doanh thu ở Công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu

  Ở Việt Nam doanh nghiệp thành công trong tiêu thụ sản phẩm nhờ đề cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng phải kể đến công ty bàn ghế Xuân Hòa. Trước đây nói đến Xuân Hòa, người ta nghĩ ngay đến là công ty sản xuất xe đạp, nhưng một số năm gần đây thị trường xe đạp trong nước gặp phải một số khó khăn, x...

  doc58 trang | Chia sẻ: haianh_nguyen | Ngày: 21/04/2015 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Tài chính trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt NamTiểu luận Tài chính trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

  Hệ thống tài chính quốc gia vẫn còn là một nền tài chính non trẻ ngay cả ở trong khu vực và trên thếgiới. Xuất phát từ một xuất phát điểm rất thấp (sau kháng chiến 1945 tình hình tài chính đầt nước ở trong tình hình nguy cấp, ngân khố đất nước gần như trống rỗng. Đất nước chưa có một đồng tiền chung để thống nhất việc mua trao đổi hàng hóa trong ph...

  doc31 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 21/04/2015 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng giầy dép của Công ty Giầy Thượng Đình trên thị trường nội địaĐề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng giầy dép của Công ty Giầy Thượng Đình trên thị trường nội địa

  Trong nền kinh tế thị trường, các Công ty luôn bán cái thị trường cần chứ không phải là cái mà Công ty có. Nhưng để biết thị trường đang có nhu cầu gì ? về loại sản phẩm nào thì công ty cần nghiên cứu thị trường. Nghiên cứu thị trường là một công việc phức tạp đòi hỏi có đội ngũ cán bộ chuyên môn về Marketing có kiến thức, am hiểu thị trường và nhi...

  doc49 trang | Chia sẻ: haianh_nguyen | Ngày: 21/04/2015 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Vận dụng lý luận về lạm phát để phân tích chích sách quản lý tiền tệ chống lạm phát của chính phủ Việt Nam .tình trạng thiểu phát hiện nay có hại gì ? giải pháp khắc phụcĐề tài Vận dụng lý luận về lạm phát để phân tích chích sách quản lý tiền tệ chống lạm phát của chính phủ Việt Nam .tình trạng thiểu phát hiện nay có hại gì ? giải pháp khắc phục

  Tiếp tục hoàn thiện mục tiêu chống lạm phát và kìm chế lạm phát là mục tiêu cơ bản để tăng trưởng và phát triển kinh tế ổn định xã hội, thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá của nước ta trong thời gia tới.Phát huy kết quả đạt được trong những năm vừa qua, trong thời gian tới cần tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu là: nghiên cứu và đề suất t...

  doc30 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 21/04/2015 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Một số biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng của các Ngân hàng thương mại Việt namChuyên đề Một số biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng của các Ngân hàng thương mại Việt nam

  Trong nền kinh tế thị trường, hệ thống ngân hàng được ví như hệ thần kinh của cả nền kinh tế. Hệ thống ngân hàng Quốc gia hoạt động thông suốt, lành mạnh và hiệu quả là tiền để các nguồn lực tài chính luân chuyển, phân bổ và sử dụng hiệu quả, kích thích tăng trưởng một cách bền vững. Tuy nhiên, trong kinh tế thị trường thí rủi ro trong kinh doanh l...

  doc12 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 21/04/2015 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựngĐề tài Nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng

  Lựa chọn cho các cán bộ kỹ thuật, đội trưởng và công nhân có đủ trình độ và kinh nghiệm đối với công việc được giao. Nhờ đó, các yêu cầu kỹ thuật sẽ được đảm bảo, năng xuất lao động được nâng cao, rút ngắn tiến độ thi công công trình, làm tăng khả năng cạnh tranh của công ty. Đồng thời tổ chức đầy đủ bộ phận kiểm tra, giám sát thi công có trình độ ...

  doc87 trang | Chia sẻ: haianh_nguyen | Ngày: 21/04/2015 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng thương mại ở Việt NamChuyên đề Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

  Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống ngân hàng và sự hội nhập quốc tế thì rủi ro cũng có tính đa dạng hoá và phức tạp hơn, nhất là khi các ngân hàng thương mại Việt Nam áp dụng kinh doanh các sản phẩm mới đang được thực hiện tổ nhiệm vụ của mình, đòi hỏi hoạt động kiểm toán nội bộ cũng phải có sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác lập kế hoạch ...

  doc49 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 21/04/2015 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Nâng cao chất lượng công tác quản trị mua hàngĐề tài Nâng cao chất lượng công tác quản trị mua hàng

  Hiện nay lực lượng lao động của công ty bách hoá số 5 Nam Bộ đang ở trong tình trạng dư thừa và bản thân công ty cũng phải chấp nhận tình trạng này do họ đều là những lao động trong biên chế của công ty. Mặc dù công ty đã chú trọng đến việc tổ chức lại lực lượng lao động, tiến hành điều chỉnh từ bộ phận dư thừa sang các phòng ban, bộ phận thiếu như...

  doc84 trang | Chia sẻ: haianh_nguyen | Ngày: 21/04/2015 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Một số giải phỏp nõng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Cụng ty TNHH Duy ThịnhĐề tài Một số giải phỏp nõng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Cụng ty TNHH Duy Thịnh

  Tiền mặt là một bộ phận của vốn lưu động nhưng có tầm quan trọng đặc biệt bởi các đặc trưng riêng của nó. Nếu dự trữ quá lớn sẽ làm tăng chi phí, cũn nếu dự trữ quỏ mỏng thỡ sẽ hạn chế khả năng thanh toán, có thể làm tăng chi phí và mất cơ hội đầu tư. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để quản lý tốt hơn quĩ tiền mặt của công ty , đảm bảo có đủ lượng tiề...

  doc55 trang | Chia sẻ: haianh_nguyen | Ngày: 21/04/2015 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0