• Đề tài Phương hướng và giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của công ty sản xuất xuất nhập khẩu dệt may đến năm 2010Đề tài Phương hướng và giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của công ty sản xuất xuất nhập khẩu dệt may đến năm 2010

  Thực tập tốt nghiệp là họat động rất cần thiết cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp nói chung và sinh viên khoa Kinh tế và kinh doanh quốc tế nói riêng. Qúa trình thực tập rất quan trọng, giúp cho sinh viên thu thập được những kiến thức thực tế rất hữu ích cho những bước tiến tiếp theo dựa trên nền tảng kiến thức đã tích lũy được từ khi còn ngồi trên ...

  doc41 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 11/04/2015 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo Tổng hợp hoạt động của công ty xuất nhập khẩu tổng hợp IBáo cáo Tổng hợp hoạt động của công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I

  Trong suốt 18 năm qua, Công ty vừa thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa nghiêm túc rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm khắc phục những khó khăn cả về chủ quan lẫn khách quan. Bài học thứ nhất là: Công tác tổ chức cán bộ Nhận thấy rõ được công tác tổ chức cán bộ có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. C...

  doc25 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 11/04/2015 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Khái quát chung về viện khoa học thống kêTiểu luận Khái quát chung về viện khoa học thống kê

  ã Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm trước Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê và Bộ Trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ - Môi trường về mọi hoạt động của Viện Khoa học Thống kê. Viện trưởng do Tổng cục Trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm. ã Quyền hạn: Đề cử các Viện phó, các Trưởng và phó phòng, Giám đốc và phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, để Tổng cục Trưởng ...

  doc10 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 11/04/2015 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Tình hình hoạt động và phát triển của Công ty in khoa học kỹ thuậtTình hình hoạt động và phát triển của Công ty in khoa học kỹ thuật

  Trong điều kiện hiện nay, khi nền kinh tế đang chuyển biến và phát triển rõ nét thì việc phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm là mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp sản xuất. Xuất phát từ những yêu cầu bức xúc của thực tiễn hiện nay, việc hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản x...

  doc24 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 11/04/2015 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty đầu tư phát triển điện lực và hạ tầngChuyên đề Một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty đầu tư phát triển điện lực và hạ tầng

  Phòng Kế hoạch - Đầu tư nghiên cứu hồ sơ dự thầu theo các mặt sau: + Điều tra môi trường đấu thầu: điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của dự án sẽ ảnh hưởng đến phương án thi công và giá thành công trình. + Vị trí địa lý, địa hình, địa chất, giao thông vận tải, thông tin liên lạc + Tính chất, quy mô, phạm vi đấu thầu, tính phức tạp về kỹ thuật ...

  doc36 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 11/04/2015 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Tình hình tổ chức thực hiện công tác kế toán tại Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Việt TháiĐề tài Tình hình tổ chức thực hiện công tác kế toán tại Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Việt Thái

  Sau khi các bộ phận kế toán tổng hợp cân đối giữa bảng kê, sổ chi tiết,nhật ký chứng từ,sổ cái ,kế toán tổng hợp rút số dư, và đưa lên các báo cáo tài chính. Định kỳ Công ty phải lập báo cáo tài chính trình Giám đốc duyệt và gửi các cơ quan ban nghành theo quy định thống nhất của nhà nước. Bao gồm 4 biểu sau: - Mẫu số B01- DN : Bảng cân đối kế ...

  doc18 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 11/04/2015 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Tình hình hoạt động và phát triển của Công ty TNHH Hương HảiTình hình hoạt động và phát triển của Công ty TNHH Hương Hải

  Trong thời gian tới, công ty vẫn tiếp tục tập trung mở rộng, phát triển ngành kinh doanh chính, đó là vận chuyển khách du lịch thăm quan Vịnh Hạ Long bằng tàu biển, bán các dịch vụ du lịch và đóng tàu du lịch xuất khẩu. Do đó, công ty dự kiến đầu tư đóng nhiều tàu mới và đặc biệt công ty sẽ đóng một tàu với số lượng phòng lên đến 21, trên tàu có đầ...

  doc19 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 11/04/2015 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mạiĐề tài Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại

  Công ty thực hiện phương pháp hạch toán kê khai thường xuyên là hợp lý vì thực tế số nghiệp vụ phát sinh trong Công ty nhiều nên việc theo dõi thường xuyên hoạt động kinh doanh là cần thiết và cũng hạn chế bớt những sai sót có thể mắc phải trong quá trình hạch toán. Chứng từ kế toán: Công ty đã sử dụng tương đối hoàn thiện chứng từ trong quá trình...

  doc23 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 11/04/2015 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Hữu Hưng - ViglaceraĐề tài Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Hữu Hưng - Viglacera

  Công ty nên tiến hành công tác kiểm tra kế toán nội bộ thường xuyên hơn nhằm ngăn ngừa những hiện tượng vi phạm chính sách chế độ quản lý kế toán. + Công ty nên dành trích ra một phần chi phí để cử những cán bộ kế toán đi học thêm về những phần mềm kế toán mới nhất để nhằm về áp dụng những công nghệ mới trong công tác kế toán tại công ty. + Tăng ...

  doc21 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 11/04/2015 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Phân tích vấn đề tồn tại của chỉnh lưu điot và thyristorPhân tích vấn đề tồn tại của chỉnh lưu điot và thyristor

  Khi sử dụng bộ chỉnh lưu PWM, điện áp phía xoay chiều của chỉnh lưu PWM có thể điều khiển được cả biên độ và pha để thu được dòng điện lưới hình sin với hệ số công suất bằng 1. Thêm vào đó, chỉnh lưu PWM cung cấp điện áp 1 chiều ổn định và hoạt động như 1 bộ điều hoà tích cực lưới điện dùng để bù sóng điều hoà và công suất phản kháng tại các điểm c...

  doc30 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 11/04/2015 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0