• Đề tài Tổng quan về Tổng Công ty Bảo hiểm Việt NamĐề tài Tổng quan về Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam

  Trường hợp huỷ bỏ hợp đồng đã có giá trị hoàn lại Với: - Giấy đề nghị huỷ bỏ hợp đồng - Hợp đồng bảo hiểm gốc. Trường hợp người tham gia bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm không trung thực, hoặc không chấp hành đúng các điều quy định trong hợp đồng, công ty bảo hiểm có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm tuỳ theo mức độ vi ph...

  doc33 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1491 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại Bảo việt Hà Nội giai đoạn 1998 - 2001Luận văn Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại Bảo việt Hà Nội giai đoạn 1998 - 2001

  Trong những năm qua, thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nước ta đã có sự biến đổi sâu sắc và mạnh mẽ. Cùng với sự đi lên của nền kinh tế Việt Nam, hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng phát triển hết sức sôi động. Thị trường bảo hiểm Việt Nam h...

  doc58 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1626 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Bảo hiểm hoả hoạn - Thực trạng và giải pháp đối với Tổng Công ty Bảo ViệtĐề tài Bảo hiểm hoả hoạn - Thực trạng và giải pháp đối với Tổng Công ty Bảo Việt

  Trong những năm vừa qua, tuy bảo hiểm Hoả hoạn và gián đoạn kinh doanh là những nghiệp vụ còn khá mới mẻ nhưng Bảo Việt đã thu được những kết quả đáng kể. Điều đó không chỉ thể hiện ở sự tăng trưởng của các chỉ tiêu trong hoạt động kinh doanh mà còn khẳng định được do sự đóng góp của nghiệp vụ đối với nền kinh tế. Thông qua tác dụng làm bảo toàn vố...

  doc42 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1566 | Lượt tải: 0

 • 80 đề thi môn Giao dịch thương mại quốc tế - Cơ sở 2 Trường Đại học Ngoại thương80 đề thi môn Giao dịch thương mại quốc tế - Cơ sở 2 Trường Đại học Ngoại thương

  Đề 80: 1. Nêu các điều kiện cần hiết để một chào bán hàng cố định có hiệu lực pháp lý ? 2. Ký mã hiệu là gì? Những nội dung cơ bản của ký mã hiệu? Những yêu cầu cơ bản đối với ký hiệu mã cho hàng xuất khẩu?

  pdf15 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 2391 | Lượt tải: 2

 • Tiểu luận Mô hình hồi quy bộiTiểu luận Mô hình hồi quy bội

  Chương I - Nội dung mô hình hồi quy bội 1 .Xây dựng mô hình 1.1 .Giới thiệu 1.2.Ý nghĩa của tham số 1.3. Giả định của mô hình 2.Ước lượng tham số của mô hình hồi quy bội 2.1.Hàm hồi quy mẫu và ước lượng tham số theo phương pháp bình phương tối thiểu 2.2.Ước lượng tham số cho mô hình hồi quy ba biến 2.3. Phân phối của ước lượng tham số 4. ...

  doc18 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 3878 | Lượt tải: 7

 • Tiểu luận Nghiên cứu sự ảnh hưởng của 3 yếu tố: Vốn đầu tư, dân số và cơ chế chính sách đến tốc độ tăng trưởng kinh tê – tăng trưởng GDP tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1976 - 2009Tiểu luận Nghiên cứu sự ảnh hưởng của 3 yếu tố: Vốn đầu tư, dân số và cơ chế chính sách đến tốc độ tăng trưởng kinh tê – tăng trưởng GDP tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1976 - 2009

  I. PHÁT BIỂU VẤN ĐỀ: Trước hết, tăng trưởng kinh tế là điều kiện quyết định thúc đẩy sự phát triển kinh tế của quốc gia, của khu vực. Tất cả các nền kinh tế bắt buộc đạt được và duy trì mức độ tăng trưởng nhất định mới đảm bảo cho nền kinh tế phát triển. Nhật Babr trước đây và Trung Quốc hiện nay trở thành cường quốc kinh tế nhờ đạt được tăng trưở...

  doc20 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 2121 | Lượt tải: 1