• Triết học - Một số quan điểm phân loại hiện tượng tôn giáo mới trên thế giớiTriết học - Một số quan điểm phân loại hiện tượng tôn giáo mới trên thế giới

  Thứ tư, phong trào chuẩn tôn giáo. Đó là các giáo phái: Nhóm Bạn bè Kết giao (Encounter Groups), Huấn luyện Giác ngộ Geststal (Gestalt Awareness Training), Siêu giác Tĩnh tọa (Transcendental Meditation), Tâm lý Trị liệu (Psychie Healing), Phản hồi Sinh vật, Khống chế Tư tưởng. Nhóm này có thái độ tích cực với khoa học, luôn cho mình là chân ch...

  pdf10 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 404 | Lượt tải: 0

 • Triết học - Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêninTriết học - Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

  5. Hai phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư và giá trị thặng dư siêu ngạch a. Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối - Khái niệm: giá trị thặng dư tuyệt đối là giá trị thặng dư thu được do kéo dài ngày lao động vượt quá thời gian lao động tất yếu trong khi các yếu tố khác không đổi (năng suất lao động, giá trị sức lao động, thời gian lao động tấ...

  docx84 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 413 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Lễ hội kim yến diêu trì của hệ phái cao đài Tây NinhNghiên cứu tôn giáo - Lễ hội kim yến diêu trì của hệ phái cao đài Tây Ninh

  Lễ hội Kim Yến Diêu Trì không chỉ là nơi đồng cảm giữa các thành viên trong cộng đồng, mà còn là nơi giao cảm giữa con người và thần linh. Người Cao Đài cho rằng, chỉ tại lễ hội, lời cầu nguyện của họ mới được linh ứng hơn. Do vậy, họ háo hức chờ đợi lễ hội. Tại lễ hội, họ cầu xin thần linh ban cho những điều tốt lành, để rồi an lòng trở về cuộ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 438 | Lượt tải: 0

 • Triết học - Kinh tế thị trường ở Việt Nam dưới góc nhìn của triết họcTriết học - Kinh tế thị trường ở Việt Nam dưới góc nhìn của triết học

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rằng: Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết phải có con người XHCN. Như vậy, yếu tố con người được Người xác định là giữ vai trò quyết định trong sự nghiệp cách mạng, bởi vì con người là chủ thể của mọi sáng tạo, của mọi nguồn của cải vật chất và văn hoá. Con người phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất...

  pdf7 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 397 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình môn Triết họcGiáo trình môn Triết học

  Theo Lý thuyết pháp quyền tự nhiên của G.Lôccơ thì quyền lực nhà nước cũng cần phải phân tách thành những bộ phận độc lập với nhau; việc soạn thảo và người soạn thảo pháp luật cần phải được tách độc lập với người thực hiện và xét xử theo pháp luật. Với tư tưởng phân quyền này, G.Lôccơ đã phản ánh đúng nhu cầu của cuộc đấu tranh giành quyền lực ...

  pdf457 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 547 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Giá trị của tam học và giải thoát của phật giáo đối với cuộc sống hiện nayNghiên cứu tôn giáo - Giá trị của tam học và giải thoát của phật giáo đối với cuộc sống hiện nay

  Người ta đã khắc câu nói nổi tiếng của I. Kant trên bia mộ của ông: “Có hai sự kiện làm cho chúng ta càng suy nghĩ càng cảm thấy bàng hoàng, khiếp sợ, đó là khoảng trống không trên bầu trời và khoảng trống không về chuẩn mực đạo đức trong tâm của chúng ta”. Hai sự kiện, hai khoảng trống mà I. Kant nói đến, đối với ông là hoàn toàn thụ động, nh...

  pdf6 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 371 | Lượt tải: 0

 • Đề cương chi tiết học phần: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêninĐề cương chi tiết học phần: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

  1. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. 2. Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. 1. - Hiểu được khái niệm LLSX, QHSX. - Phân tích được mối quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX. 2. - Hiểu được khái niệm CSHT và KTTT. - Giải thích được mối quan hệ biện chứng giữa CSHT và KTTT.

  doc31 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 419 | Lượt tải: 0

 • Tâm lý học - Một số vấn đề về thời đại ngày nayTâm lý học - Một số vấn đề về thời đại ngày nay

  Nhưng ngày nay điều đó không còn nữa bởi quy mô và sự gay gắt của các hậu quả tai hại do bất kỳ hành động sai lầm nào của con người gây nên đã tăng lên chưa từng thấy. Những hành động đó dù xảy ra ở một nơi nào trên trái đất, hay do một bộ phận người nào đó gây ra đều tất yếu dẫn tới những hậu quả không phải là cục bộ mà chung cho cả loài ngườ...

  pdf90 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 430 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêninBài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

  Trong sự vận động, phát triển của svht, PĐ không chỉ xảy ra một lần mà là một chuỗi vô tận. Theo đường - xoáy ốc từ thấp – cao - Có tính chu kỳ và có sự lặp lại sau một số lần phủ định nhưng ở trình độ cao hơn.

  ppt104 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 392 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Chính sách đối với tăng sĩ thời minh mạngNghiên cứu tôn giáo - Chính sách đối với tăng sĩ thời minh mạng

  Nhiều ý kiến cho rằng, chính sách đối với tăng sĩ, nhất là việc tổ chức sát hạch và cấp độ điệp, của triều vua Minh Mạng nói riêng và nhà Nguyễn nói chung là biện pháp hạn chế sự phát triển của Phật giáo. Nhưng theo chúng tôi, việc làm này không hề làm cho Phật giáo suy giảm, mà ngược lại. Chính sự quản lý của triều đình đã giúp khôi phục được...

  pdf12 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 410 | Lượt tải: 0