• Bài giảng Thống kê kinh tế (Bản mới)Bài giảng Thống kê kinh tế (Bản mới)

  Cấu trúc và nội dung bảng • Ô I phản ánh chi phí trung gian (hay TDTG) cho sản xuất phân theo ngành • Ô II phản ánh từng loại sản phẩm sử dụng cho nhu cầu cuối cùng: Tiêu dùng cuối cùng,Tiết kiệm, Xuất nhập khẩu • Ô III phản ánh các yếu tố của VA  Theo hàng (ô I, ô II) phản ánh kết cấu sử dụng nguồn theo từng ngành sản phẩm  Theo cột (ô I...

  pdf106 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 361 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Nguyên lý thống kê (Phần 2)Giáo trình Nguyên lý thống kê (Phần 2)

  Điều tra chọn mẫu nhỏ và điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên thời điểm - Điều tra chọn mẫu nhỏ Trong những trường hợp không thể điều tra một số đơn vị tương đối lớn vì nó liên quan đến việc hủy bỏ đơn vị điều tra như: kiểm tra chất lượng đồ hộp, thử độ bền của bóng đèn, của sợi thì người ta tiến hành điều tra chọn mẫu nhỏ với số lượng điều tra không ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 353 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Nguyên lý thống kê (Phần 1)Giáo trình Nguyên lý thống kê (Phần 1)

  Khoảng biến thiên của tiêu thức (toàn cự): (R) * Khái niệm: Khoảng biến thiên của tiêu thức là độ chênh lệch giữa lượng biến lớn nhất và lượng biến nhỏ nhất của tiêu thức nghiên cứu. * Công thức tính: R = xmax - xmin R càng nhỏ thì tổng thể càng đồng đều, số bình quân có tính chất đại biểu càng cao và ngược lại. Ví dụ: Có tài liệu về mức năng...

  pdf45 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 384 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Phần 2)Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Phần 2)

  Trong quan hệ kinh tế đối ngoại, việc lựa chọn đối tác thích hợp luôn là vấn đề quan trọng đối với Việt Nam. Song trong tương lai và lâu dài cần quan tâm hơn đối với các công ty xuyên quốc gia vì đó là nguồn lực quốc tế lớn về vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý mà chúng ta rất cần khai thác. 195Mỗi giải pháp trong hệ thống 5 giải pháp nói trên tuy...

  pdf91 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 419 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Phần 1)Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Phần 1)

  Xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản Chủ nghĩa tư bản trong quá trình phát triển của nó, một mặt đã thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển rất mạnh mẽ, tạo ra cơ sở vật chất - kỹ thuật của nền sản xuất lớn hiện đại; mặt khác làm cho mâu thuẫn cơ bản của nó - mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với tính chất ch...

  pdf108 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 522 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Học thuyết giá trị thặng dưBài giảng Học thuyết giá trị thặng dư

  Chi phí sản xuất TBCN. Lợi nhuận & tỷ suất lợi nhuận Giả sử có ba ngành sản xuất khác nhau, tư bản của mỗi ngành đều bằng 100, tỷ suất giá trị thặng dư đều bằng 100% tốc độ chu chuyển của tư bản ở các ngành đều như nhau. Nhưng do cấu tạo hữu cơ của tư bản ở từng ngành khác nhau, nên tỷ suất lợi nhuận khác nhau. Sự chuyển hóa của giá trị hàng h...

  pdf84 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 324 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác. Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa - Chương 4: Học thuyết giá trịBài giảng Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác. Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa - Chương 4: Học thuyết giá trị

  Quan hệ cung cầu Các nhân tố ảnh hưởng đến cung và cầu: Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu :thu nhập, sức mua của tiền,giá cả hàng hóa,lãi suất,thị hiếu của người tiêu dùng Các nhân tố ảnh hưởng đến cung:Số lượng ,chất lượng các nguồn lực,các yếu tố SX được sử dụng,năng suất lao động,và chi phí SX 4.4. Cạnh tranh và quan hệ cung cầu Quan hệ cung...

  pdf36 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 328 | Lượt tải: 0

 • Đề thi Lý thuyết thống kêĐề thi Lý thuyết thống kê

  Câu 38: Trong công thức trung bình số điều hoà giản đơn, tử số n có nghĩa là: a. Số đơn vị tổng thể b. Số lượng trị số lượng biến c. Cả a, b đều đúng d. Cả a, b đều sai Câu 39: Biến động theo thời vụ có thể tính toán từ các số liệu: a. Theo tháng b. Theo quí c. Theo năm d. Cả a và b đều đúng Câu 40: Chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt...

  pdf16 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 356 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Nguyên lý thống kêGiáo trình Nguyên lý thống kê

  Câu 19: Với tài liệu câu 17, sinh viên có số giờ tự nghiên cứu trong ngày của sinh viên duới 2h là lười. Với độ tin cậy 95%. Tỷ lệ sinh viên lười của trường nằm trong khoảng (%) Z=1.96 P=0.2725 a.23,16 – 29,25 b.22,89 – 31,61 c.24,12 – 26,18 d.22,05 – 34,15 Câu 20: Phân xưởng mộc có X có 2 tổ công nhân, mỗi tổ có 10 người làm việc độc lập...

  pdf18 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 509 | Lượt tải: 0

 • Bài tập môn Thống kê kinh tếBài tập môn Thống kê kinh tế

  8. Một giáo sư toán học muốn xác định xem liệu có một sự khác nhau điểm trung bình học kỳ I và học kỳ II Môn Thống kê kinh tế hay không. Chọn ngẫu nhiên 16 sinh viên học kỳ I, tính được điểm trung bình là 75 với độ lệch tiêu chuẩn 4. Chọn ngẫu nhiên của 9 sinh viên học kỳ II, tính được điểm trung bình 73 với độ lệch tiêu chuẩn là 6. Điểm học kỳ...

  pdf18 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 447 | Lượt tải: 0