• Bài giảng môn học Pháp luật đại cươngBài giảng môn học Pháp luật đại cương

  3. Phân loại TNPL  TNPL hình sự  TNPLhành chính  TNPL dân sự  Trách nhiệm kỷ luật  Trách nhiệm vật chất Pháp chế XHCN có quan hệ mật thiết với chế độ dân chủ XHCN  Pháp chế XHCN cóp mối quan hệ mật thiết với hệ thống pháp luật XHCN3. Những yêu cầu cơ bản của pháp chế XHCN  Bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp và Luật  Bảo đảm tính...

  pdf153 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 386 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu môn Pháp luật đại cươngTài liệu môn Pháp luật đại cương

  4. Phân biệt văn bản quy phạm PL và VB áp dụng PL : Văn bản QPPL Văn bản áp dụng pháp luật Giống nhau Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Dùng để điều chỉnh các quan hệ xã hội. Khác nhau Chứa đựng qui tắc xử sự chung. Chứa qui tắc xử sự cụ thể. Áp dụng nhiều lần . Áp dụng một lần. Áp dụng cho mọi chủ thể. Áp dụng cho một chủ thể xác ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 445 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Xác suất thống kê - Biến ngẫu nhiên rời rạc và liên tụcBài tập Xác suất thống kê - Biến ngẫu nhiên rời rạc và liên tục

  Câu 2. Tỉlệ khách hàng tiêu dùng một loại sản phẩm ở địa phương A là 60%. Sau một chiến dịch quảng cáo người ta đã phỏng vấn ngẫu nhiên 400 khách hàng thì thấy có 260 khách tiêu dùng sản phẩm. Với mức ý nghĩa 0,025 có thể cho rằng chiến dịch quảng cáo làm tăng tỉ lệ khác hàng sử dụng sản phẩm không? Câu 3. Một công ty sử dụng thiết bị chiếu sán...

  pdf18 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 462 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Xác suất thống kêBài tập Xác suất thống kê

  Để thực hiện một công trình nghiên cứu về mối quan hệ giữa chiều cao Y(m) và đường kính X(cm) của một loại cây, người ta quan sát trên một mẫu ngẫu nhiên và có kết quả sau: xi 28 28 24 30 60 30 32 42 43 49 yi 5 6 5 6 10 5 7 8 9 10 (a). Hãy tính giá trị hệ số tương quan mẫu của X và Y và cho nhận xét. (b) Viết phương trình đường thẳng hồi quy ...

  pdf125 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 317 | Lượt tải: 0

 • Bài thi Tìm hiểu về pháp luật kỳ 20211Bài thi Tìm hiểu về pháp luật kỳ 20211

  91. Bạn đã có bằng lái xe? * Xe máyNội dung này được tạo bởi chủ sở hữu của biểu mẫu. Dữ liệu bạn gửi sẽ được gửi đến chủ sở hữu biểu mẫu. Microsoft không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc thực tiễn bảo mật của khách hàng, bao gồm cả các biện pháp bảo mật của chủ sở hữu biểu mẫu này. Không bao giờ đưa ra mật khẩu của bạn. Hoạt động trên n...

  pdf17 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 403 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Học sâu và ứng dụngBài giảng Học sâu và ứng dụng

  Mạng sinh dữ liệu • GANs là một mô hình sinh chứa hai mạng nơ-ron đối chọi lẫn nhau • Mạng sinh (generator) biến véctơ nhiễu thành một dữ liệu giả để đánh lừa mạng phân loại (discriminator) • Mạng phân loại (discriminator) cố gắng phân biệt đầu là dữ liệu thật, đâu là dữ liệu giả sinh bởi generator Intuition behind GANs • Discriminator cố g...

  pdf645 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 329 | Lượt tải: 0

 • Đề thi môn Học sâu và ứng dụng (Phần 2)Đề thi môn Học sâu và ứng dụng (Phần 2)

  Là một nhà khoa học dữ liệu, hãy mô hình hoá bài toán và trình bày các đầu việc và quá trình thực hiện các công việc để xây dựng mô hình học sâu giải quyết bài toán trên. Vỡi mỗi đầu việc hãy lưu ý làm rõ các điểm như: + Tính khả thi của đầu việc + Chi phí thực hiện + Kết quả mong muốn của đầu việc + Các vấn đề có thể phát sinh + Quá trình t...

  pdf1 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 364 | Lượt tải: 0

 • Đề thi môn Học sâu và ứng dụng (Phần 1)Đề thi môn Học sâu và ứng dụng (Phần 1)

  Để xây dựng mô hình cho bài toán này, các em hãy trình bày các việc sau: 1. Tiền xử lý và làm giàu dữ liệu 2. Xác định đầu vào và đầu ra cho bài toán 3. Xây dựng kiến trúc mạng nơ ron phù hợp 4. Giải thuật tối ưu mạng nơ ron sử dụng 5. Xây dựng hàm mất mát phù hợp 6. Các tham số khởi tạo khi huấn luyện mô hình 7. Trình bày giả mã nguồn (pseu...

  pdf1 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 349 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lượcTiểu luận Sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược

  Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám chứng tỏ Đảng ta ngay từ đầu đã xác định đúng đường lối, chiến lược và sách lược cách mạng, đồng thời không ngừng bổ sung, phát triển đường lối chiến lược và sách lược trong từng thời kỳ cách mạng. Đảng đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta, kịp thời tổng kết kinh nghiệm thực t...

  docx15 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 407 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Nghiên cứu cơ sở lý luận về nền kinh tế định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước taTiểu luận Nghiên cứu cơ sở lý luận về nền kinh tế định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta

  Tóm lại để đưa đất nước có thể đuổi kịp các nớc phát triển trên thế giới trong một tương lai không xa đồng thời cũng không để chệch hớng theo con đờng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đã chọn thì nhất thiết chúng ta phải xây dựng đợc một nền kinh tế thị trường vững mạnh theo định hớưng xã hội chủ nghĩa và mang bản sắc của ngời Việt Nam. Nhữn...

  docx17 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 0