• Đề thi giữa kì môn Xác suất thống kê - Học kì 20191Đề thi giữa kì môn Xác suất thống kê - Học kì 20191

  Câu 1. (2,0 điểm) Lớp MI2020 có 90 sinh viên trong đó có 30 sinh viên thuộc tổ I, 25 sinh viên thuộc tổ II và 35 sinh viên thuộc tổ III. Chọn ngẫu nhiên 10 sinh viên trong lớp tham dự trại hè. Tính xác suất để mỗi tổ có ít nhất 1 sinh viên được chọn. Câu 2. (3,0 điểm) Có ba lô hàng: Lô I có 8 chính phẩm, 2 phế phẩm; lô II có 7 chính phẩm, 3 p...

  pdf1 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 211 | Lượt tải: 0

 • Đề thi giữa kì môn Xác suất thống kê - Học kì 20183Đề thi giữa kì môn Xác suất thống kê - Học kì 20183

  Câu 4. (2,5 điểm) Có 20 máy sản xuất sản phẩm (độc lập nhau), mỗi máy sản xuất ra 1% phế phẩm. (a) Từ mỗi máy sản xuất lấy ngẫu nhiên ra một sản phẩm. Hỏi xác suất lấy được nhiều nhất 2 phế phẩm trong 20 sản phẩm này là bao nhiêu? (b) Trung bình có bao nhiêu sản phẩm được sản xuất bởi máy đầu tiên trước khi nó tạo ra phế phẩm đầu tiên (giả sử...

  pdf1 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0

 • Đề thi giữa kì môn Xác suất thống kê - Học kì 20181Đề thi giữa kì môn Xác suất thống kê - Học kì 20181

  Câu 3. (3,0 điểm) Một đề thi trắc nghiệm giữa kỳ gồm 4 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có một phương án trả lời đúng. Biết rằng nếu trả lời đúng một câu được 6 điểm, trả lời sai một câu bị trừ đi 3 điểm. Một sinh viên không học gì đi thi làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên mỗi câu một phương án và làm hết cả 4 câu. Gọi X là ...

  pdf1 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 257 | Lượt tải: 0

 • Đề thi Xác suất thống kê - Học kì HK20171Đề thi Xác suất thống kê - Học kì HK20171

  Câu 1. Tung ngẫu nhiên 8 lần một đồng xu (khả năng ra mặt sấp và ngửa là như nhau ở mỗi lần tung). Tính xác suất để: a. Được mặt sấp ở các lần gieo chẵn. b. Chỉ được mặt sấp ở các lần gieo chẵn. Câu 2. Một hộp có 20 sản phẩm, số chính phẩm có trong 20 sản phẩm đó là ngẫu nhiên và có khả năng xảy ra như nhau. Người ta bỏ thêm vào hộp đó 1 chính...

  pdf23 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 0

 • Đề thi Xác suất thống kê - Học kì 20153 (Có đáp án)Đề thi Xác suất thống kê - Học kì 20153 (Có đáp án)

  Câu 1. Tung ngẫu nhiên 9 lần một đồng xu (khả năng ra mặt sấp và ngửa là như nhau ở mỗi lần tung). Tính xác suất để: a. Được mặt sấp ở 4 lần gieo đầu. b. Chỉ được mặt sấp ở 4 lần gieo đầu. Câu 2. Một hộp có 24 sản phẩm, số phế phẩm có trong 24 sản phẩm đó là ngẫu nhiên và có khả năng xảy ra như nhau. Người ta bỏ thêm vào hộp đó một chính phẩm,...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 148 | Lượt tải: 0

 • Đề thi Xác suất thống kê - Học kì 20152 (Có đáp án)Đề thi Xác suất thống kê - Học kì 20152 (Có đáp án)

  Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải ký xác nhận số đề vào bài thi Câu 1. Hai người A và B chơi trò tung đồng xu (khả năng ra mặt sấp và ngửa là như nhau): mỗi lần chơi ta tung đồng xu 1 lần, nếu ra mặt sấp thì A thắng, ra mặt ngửa thì B thắng. Hai người chơi 48 lần. a. Tính xác suất A thắng 28 lần và B thắng 20 lần. b....

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 142 | Lượt tải: 0

 • Đề thi Xác suất thống kê - MI2020Đề thi Xác suất thống kê - MI2020

  Câu 1. Cho 3 sự kiện A, B, C độc lập từng đôi (2 sự kiện bất kỳ luôn độc lập với nhau) thỏa mãn: P(A) = P(B) = P(C) = p và P(A.B.C) = 0. a. Tính P A BC P A BC ( . . ), ( . . ) . b. Tìm giá trị p lớn nhất có thể có. Câu 2. Một thùng có 20 sản phẩm trong đó có 15 chính phẩm và 5 phế phẩm. Trong quá trình vận chuyển bị mất hai sản phẩm không rõ ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 0

 • Tổng hợp công thúc môn Xác suất thống kêTổng hợp công thúc môn Xác suất thống kê

  Xóa màn hình hiển thị AC AC Xác định:  Kích thước mẫu (n)  Giá trị trung bình ( x )  Độ lệch chuẩn không hiệu chỉnh ( sˆx )  Độ lệch chuẩn hiệu chỉnh ( sx ) Shift 1 3 = Shift 2 1 = Shift 2 2 = Shift 2 3 = Shift 1 5 1 = Shift 1 5 2 = Shift 1 5 3 = Shift 1 5 4 = Thoát khỏi gói Thống kê Mode 1 Mode 1

  pdf25 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 189 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Xác suất thống kê - Nguyễn Thị Thu ThủyGiáo trình Xác suất thống kê - Nguyễn Thị Thu Thủy

  Bài tập 4.26. Mở thử 200 hộp của kho đồ hộp thấy có 10 hộp bị biến chất. Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng tỷ lệ hộp bị biến chất tối đa của kho. Bài tập 4.27. Chọn ngẫu nhiên ra 1000 trường hợp điều trị bệnh ung thư phổi, các bác sĩ thống kê thấy có 823 bệnh nhân bị chết trong vòng 10 năm. (a) Ước lượng khoảng cho tỷ lệ tử vong của bệnh nhân đi...

  pdf194 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 271 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Lê Xuân LýBài giảng Xác suất thống kê - Lê Xuân Lý

  Cách giải quyết ® Từ bộ sô liệu đã cho Xi, X2,Xn ta tính được giá trị quan sát k. ® Ta chia được trục số thành 2 phần, trong đó một phần là wa +) Neu X E Wa thì bác bỏ Ho và chấp nhận H1 +) Nếu X ị wa thì ta không có cơ sở bác bỏ Ho Sai lầm mắc phải Có 2 loại sai lầm c ó thể mắc phải ® Sai lầm loại 1: Bác bỏ Ho trong khi Ho đúng. Xác suất xả...

  pdf110 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 180 | Lượt tải: 0